ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.85  /  6,085,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.90  /  8,717,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 12:55:08
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.51
วันก่อนหน้า 9.90
เปิด 9.90
สูงสุด 9.95
ต่ำสุด 9.80
ปริมาณ (หุ้น) 22,725,590
มูลค่า ('000 บาท) 224,302
ราคาเฉลี่ย* 9.87
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 4.00
ราคา Ceiling 12.80
ราคา Floor 6.95
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)