ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.65  /  8,486,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.70  /  135,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ค. 2557 23:00:00
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.65
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.14
วันก่อนหน้า 8.75
เปิด 8.80
สูงสุด 8.80
ต่ำสุด 8.65
ปริมาณ (หุ้น) 37,277,188
มูลค่า ('000 บาท) 324,843
ราคาเฉลี่ย* 8.71
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 4.00
ราคา Ceiling 11.30
ราคา Floor 6.15
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)