ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.20  /  2,993,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.30  /  5,879,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.20
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 10.20
เปิด 10.20
สูงสุด 10.30
ต่ำสุด 10.20
ปริมาณ (หุ้น) 39,183,236
มูลค่า ('000 บาท) 400,822
ราคาเฉลี่ย* 10.23
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 4.00
ราคา Ceiling 13.20
ราคา Floor 7.15
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)