ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.50  /  10,494,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.55  /  2,523,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05 มี.ค. 2558 18:51:46
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.50
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 9.50
เปิด 9.50
สูงสุด 9.55
ต่ำสุด 9.50
ปริมาณ (หุ้น) 30,521,373
มูลค่า ('000 บาท) 290,828
ราคาเฉลี่ย* 9.53
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 4.00
ราคา Ceiling 12.30
ราคา Floor 6.65
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)