ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.60  /  434,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.65  /  4,489,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ย. 2557 17:19:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.65
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +1.05
วันก่อนหน้า 9.55
เปิด 9.60
สูงสุด 9.65
ต่ำสุด 9.55
ปริมาณ (หุ้น) 25,944,497
มูลค่า ('000 บาท) 249,385
ราคาเฉลี่ย* 9.61
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 4.00
ราคา Ceiling 12.40
ราคา Floor 6.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)