ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.80  /  8,145,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.85  /  2,307,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2557 10:53:11
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.85
เปลี่ยนแปลง +0.15
%เปลี่ยนแปลง +1.55
วันก่อนหน้า 9.70
เปิด 9.75
สูงสุด 9.85
ต่ำสุด 9.75
ปริมาณ (หุ้น) 18,287,700
มูลค่า ('000 บาท) 179,259
ราคาเฉลี่ย* 9.80
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 4.00
ราคา Ceiling 12.60
ราคา Floor 6.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)