ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.20  /  6,230,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.30  /  9,015,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 10:42:58
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.20
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 10.20
เปิด 10.30
สูงสุด 10.30
ต่ำสุด 10.20
ปริมาณ (หุ้น) 548,542
มูลค่า ('000 บาท) 5,604
ราคาเฉลี่ย* 10.22
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 4.00
ราคา Ceiling 13.20
ราคา Floor 7.15
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)