ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.95  /  1,322,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.00  /  6,330,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2558 21:09:13
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.95
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.50
วันก่อนหน้า 10.00
เปิด 10.00
สูงสุด 10.10
ต่ำสุด 9.95
ปริมาณ (หุ้น) 20,559,521
มูลค่า ('000 บาท) 205,086
ราคาเฉลี่ย* 9.98
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 4.00
ราคา Ceiling 13.00
ราคา Floor 7.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)