ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CGS : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.61  /  853,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.62  /  180,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2557 11:22:06
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.61
เปลี่ยนแปลง -0.01
%เปลี่ยนแปลง -0.62
วันก่อนหน้า 1.62
เปิด 1.64
สูงสุด 1.64
ต่ำสุด 1.61
ปริมาณ (หุ้น) 1,785,200
มูลค่า ('000 บาท) 2,883
ราคาเฉลี่ย* 1.61
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 2.10
ราคา Floor 1.14
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)