ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CGS : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.37  /  1,742,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.38  /  201,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2557 09:58:58
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.38
เปลี่ยนแปลง +0.01
%เปลี่ยนแปลง +0.73
วันก่อนหน้า 1.37
เปิด 1.38
สูงสุด 1.38
ต่ำสุด 1.38
ปริมาณ (หุ้น) 345,200
มูลค่า ('000 บาท) 476
ราคาเฉลี่ย* 1.38
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.78
ราคา Floor 0.96
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)