ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CGS : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.65  /  773,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.66  /  344,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 22:31:24
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.66
เปลี่ยนแปลง +0.03
%เปลี่ยนแปลง +1.84
วันก่อนหน้า 1.63
เปิด 1.65
สูงสุด 1.67
ต่ำสุด 1.63
ปริมาณ (หุ้น) 13,443,903
มูลค่า ('000 บาท) 22,176
ราคาเฉลี่ย* 1.65
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 2.10
ราคา Floor 1.15
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)