ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CGS : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.32  /  340,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.33  /  388,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 11:14:05
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.32
เปลี่ยนแปลง +0.01
%เปลี่ยนแปลง +0.76
วันก่อนหน้า 1.31
เปิด 1.31
สูงสุด 1.32
ต่ำสุด 1.31
ปริมาณ (หุ้น) 1,305,826
มูลค่า ('000 บาท) 1,717
ราคาเฉลี่ย* 1.32
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.70
ราคา Floor 0.92
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)