ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
CGS : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.30  /  138,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.31  /  508,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ส.ค. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.30
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 1.30
เปิด 1.31
สูงสุด 1.31
ต่ำสุด 1.29
ปริมาณ (หุ้น) 1,698,576
มูลค่า ('000 บาท) 2,206
ราคาเฉลี่ย* 1.30
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.69
ราคา Floor 0.91
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)