ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 82.25  /  86,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 82.50  /  190,800
* ข้อมูลอาจล่าช้าถึง 15 นาทีและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
* ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2558 16:47:08
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 82.50
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.61
วันก่อนหน้า 82.00
เปิด 82.50
สูงสุด 83.00
ต่ำสุด 82.25
ปริมาณ (หุ้น) 2,168,901
มูลค่า ('000 บาท) 179,027
ราคาเฉลี่ย* 82.54
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 2.00
ราคา Ceiling 106.50
ราคา Floor 57.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)