ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 101.00  /  173,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 101.50  /  10,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 22:05:21
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 101.00
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -0.49
วันก่อนหน้า 101.50
เปิด 101.50
สูงสุด 102.00
ต่ำสุด 101.00
ปริมาณ (หุ้น) 663,845
มูลค่า ('000 บาท) 67,343
ราคาเฉลี่ย* 101.44
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 2.00
ราคา Ceiling 131.50
ราคา Floor 71.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)