ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATC  /  15,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATC  /  38,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 16:30:19
สถานะตลาด : Pre-close
เครื่องหมาย
ล่าสุด 101.00
เปลี่ยนแปลง -1.50
%เปลี่ยนแปลง -1.46
วันก่อนหน้า 102.50
เปิด 101.00
สูงสุด 101.50
ต่ำสุด 100.00
ปริมาณ (หุ้น) 6,119,651
มูลค่า ('000 บาท) 616,544
ราคาเฉลี่ย* 100.75
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 2.00
ราคา Ceiling 133.00
ราคา Floor 71.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)