ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 123.00  /  221,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 123.50  /  326,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 11:50:17
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 123.00
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.41
วันก่อนหน้า 122.50
เปิด 122.50
สูงสุด 123.50
ต่ำสุด 122.50
ปริมาณ (หุ้น) 677,141
มูลค่า ('000 บาท) 83,109
ราคาเฉลี่ย* 122.74
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 2.00
ราคา Ceiling 159.00
ราคา Floor 85.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)