ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 100.50  /  400,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 101.00  /  350,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ย. 2557 15:11:10
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 100.50
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 100.50
เปิด 101.00
สูงสุด 102.50
ต่ำสุด 100.00
ปริมาณ (หุ้น) 3,162,881
มูลค่า ('000 บาท) 319,701
ราคาเฉลี่ย* 101.08
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 2.00
ราคา Ceiling 130.50
ราคา Floor 70.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)