ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 105.00  /  195,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 106.00  /  100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 22:49:36
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 105.00
เปลี่ยนแปลง -1.50
%เปลี่ยนแปลง -1.41
วันก่อนหน้า 106.50
เปิด 105.50
สูงสุด 107.00
ต่ำสุด 105.00
ปริมาณ (หุ้น) 3,614,036
มูลค่า ('000 บาท) 383,116
ราคาเฉลี่ย* 106.01
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 2.00
ราคา Ceiling 138.00
ราคา Floor 74.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)