ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 108.50  /  78,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 109.00  /  5,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ค. 2557 23:00:00
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 108.50
เปลี่ยนแปลง -1.50
%เปลี่ยนแปลง -1.36
วันก่อนหน้า 110.00
เปิด 110.00
สูงสุด 111.00
ต่ำสุด 108.00
ปริมาณ (หุ้น) 6,679,183
มูลค่า ('000 บาท) 728,535
ราคาเฉลี่ย* 109.08
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 2.00
ราคา Ceiling 143.00
ราคา Floor 77.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)