ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 93.75  /  600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 94.00  /  94,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2558 22:24:46
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 94.00
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.27
วันก่อนหน้า 94.25
เปิด 94.50
สูงสุด 94.75
ต่ำสุด 93.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,958,780
มูลค่า ('000 บาท) 277,711
ราคาเฉลี่ย* 93.86
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 2.00
ราคา Ceiling 122.50
ราคา Floor 66.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)