ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 87.00  /  52,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 87.25  /  88,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.พ. 2558 10:59:04
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 87.00
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.58
วันก่อนหน้า 86.50
เปิด 87.00
สูงสุด 87.50
ต่ำสุด 87.00
ปริมาณ (หุ้น) 658,230
มูลค่า ('000 บาท) 57,452
ราคาเฉลี่ย* 87.28
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 2.00
ราคา Ceiling 112.00
ราคา Floor 60.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)