ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 120.50  /  53,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 121.00  /  300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 เม.ย. 2557 16:54:38
สถานะตลาด : OffHour
เครื่องหมาย
ล่าสุด 120.50
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +1.69
วันก่อนหน้า 118.50
เปิด 118.50
สูงสุด 121.50
ต่ำสุด 118.50
ปริมาณ (หุ้น) 4,143,868
มูลค่า ('000 บาท) 497,301
ราคาเฉลี่ย* 120.12
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 2.00
ราคา Ceiling 154.00
ราคา Floor 83.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)