ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EARTH : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.25  /  103,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.30  /  49,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2557 21:42:53
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.30
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 6.30
เปิด 6.30
สูงสุด 6.35
ต่ำสุด 6.20
ปริมาณ (หุ้น) 6,524,316
มูลค่า ('000 บาท) 41,009
ราคาเฉลี่ย* 6.29
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.15
ราคา Floor 4.42
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)