ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EARTH : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.30  /  3,887,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.35  /  214,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ค. 2557 17:41:06
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.30
เปลี่ยนแปลง -0.15
%เปลี่ยนแปลง -2.33
วันก่อนหน้า 6.45
เปิด 6.50
สูงสุด 6.50
ต่ำสุด 6.25
ปริมาณ (หุ้น) 20,221,200
มูลค่า ('000 บาท) 128,193
ราคาเฉลี่ย* 6.34
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.35
ราคา Floor 4.52
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)