ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EARTH : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.90  /  750,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.95  /  1,391,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2557 20:40:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.90
เปลี่ยนแปลง +0.40
%เปลี่ยนแปลง +7.27
วันก่อนหน้า 5.50
เปิด 5.55
สูงสุด 5.90
ต่ำสุด 5.50
ปริมาณ (หุ้น) 41,921,500
มูลค่า ('000 บาท) 239,060
ราคาเฉลี่ย* 5.70
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 7.15
ราคา Floor 3.86
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)