ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EARTH : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.95  /  191,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.00  /  2,566,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 10:53:19
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.95
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.85
วันก่อนหน้า 5.90
เปิด 5.95
สูงสุด 6.00
ต่ำสุด 5.95
ปริมาณ (หุ้น) 6,831,900
มูลค่า ('000 บาท) 40,656
ราคาเฉลี่ย* 5.95
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 7.65
ราคา Floor 4.14
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)