ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EE : บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.43  /  251,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.44  /  207,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 14:59:43
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.43
เปลี่ยนแปลง -0.03
%เปลี่ยนแปลง -2.05
วันก่อนหน้า 1.46
เปิด 1.44
สูงสุด 1.45
ต่ำสุด 1.41
ปริมาณ (หุ้น) 6,880,100
มูลค่า ('000 บาท) 9,824
ราคาเฉลี่ย* 1.43
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.89
ราคา Floor 1.03
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)