ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EE : บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.37  /  404,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.38  /  64,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2558 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.37
เปลี่ยนแปลง -0.03
%เปลี่ยนแปลง -2.14
วันก่อนหน้า 1.40
เปิด 1.38
สูงสุด 1.40
ต่ำสุด 1.33
ปริมาณ (หุ้น) 18,031,704
มูลค่า ('000 บาท) 24,662
ราคาเฉลี่ย* 1.37
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.82
ราคา Floor 0.98
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)