ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EE : บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.28  /  16,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.29  /  111,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2557 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.29
เปลี่ยนแปลง +0.07
%เปลี่ยนแปลง +5.74
วันก่อนหน้า 1.22
เปิด 1.23
สูงสุด 1.30
ต่ำสุด 1.21
ปริมาณ (หุ้น) 37,816,100
มูลค่า ('000 บาท) 47,959
ราคาเฉลี่ย* 1.27
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.58
ราคา Floor 0.86
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)