ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EE : บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.24  /  260,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.25  /  89,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2558 10:07:20
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.25
เปลี่ยนแปลง -0.01
%เปลี่ยนแปลง -0.79
วันก่อนหน้า 1.26
เปิด 1.25
สูงสุด 1.25
ต่ำสุด 1.25
ปริมาณ (หุ้น) 609,700
มูลค่า ('000 บาท) 762
ราคาเฉลี่ย* 1.25
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.63
ราคา Floor 0.89
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)