ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
EE : บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.22  /  1,410,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.23  /  101,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 20:49:21
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.22
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -1.61
วันก่อนหน้า 1.24
เปิด 1.24
สูงสุด 1.25
ต่ำสุด 1.22
ปริมาณ (หุ้น) 11,617,301
มูลค่า ('000 บาท) 14,314
ราคาเฉลี่ย* 1.23
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.61
ราคา Floor 0.87
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)