ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 12.60  /  516,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 12.70  /  5,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 23:00:01
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 12.70
เปลี่ยนแปลง +0.90
%เปลี่ยนแปลง +7.63
วันก่อนหน้า 11.80
เปิด 11.10
สูงสุด 12.70
ต่ำสุด 11.10
ปริมาณ (หุ้น) 84,087,449
มูลค่า ('000 บาท) 997,836
ราคาเฉลี่ย* 11.88
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 15.30
ราคา Floor 8.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)