ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.80  /  396,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 16.90  /  131,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05 มี.ค. 2558 21:30:36
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 16.90
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.59
วันก่อนหน้า 17.00
เปิด 16.70
สูงสุด 17.10
ต่ำสุด 16.60
ปริมาณ (หุ้น) 31,352,099