ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.56  /  165,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.58  /  199,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 21:39:23
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.58
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.43
วันก่อนหน้า 4.60
เปิด 4.62
สูงสุด 4.64
ต่ำสุด 4.50
ปริมาณ (หุ้น) 20,587,800
มูลค่า ('000 บาท) 93,801
ราคาเฉลี่ย* 4.56
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.95
ราคา Floor 3.22
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)