ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 12.50  /  468,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 12.60  /  165,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 11:07:15
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 12.50
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.79
วันก่อนหน้า 12.60
เปิด 12.70
สูงสุด 12.80
ต่ำสุด 12.40
ปริมาณ (หุ้น) 3,092,948
มูลค่า ('000 บาท) 38,903
ราคาเฉลี่ย* 12.58
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 16.30
ราคา Floor 8.85
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)