ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.08  /  172,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.10  /  424,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 11:50:27
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.08
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.65
วันก่อนหน้า 3.06
เปิด 3.08
สูงสุด 3.10
ต่ำสุด 3.04
ปริมาณ (หุ้น) 2,736,255
มูลค่า ('000 บาท) 8,399
ราคาเฉลี่ย* 3.07
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 3.96
ราคา Floor 2.16
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)