ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 11.50  /  470,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 11.60  /  121,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2558 15:09:28
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 11.60
เปลี่ยนแปลง -0.40
%เปลี่ยนแปลง -3.33
วันก่อนหน้า 12.00
เปิด 11.80
สูงสุด 11.80
ต่ำสุด 11.20
ปริมาณ (หุ้น) 23,269,474
มูลค่า ('000 บาท) 269,572
ราคาเฉลี่ย* 11.58
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 15.60
ราคา Floor 8.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)