ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.70  /  2,360,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.75  /  100,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 15:10:32
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.75
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 7.75
เปิด 7.75
สูงสุด 7.85
ต่ำสุด 7.70
ปริมาณ (หุ้น) 8,153,725
มูลค่า ('000 บาท) 63,245
ราคาเฉลี่ย* 7.76
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 10.00
ราคา Floor 5.45
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)