ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 16.50  /  4,395,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 16.60  /  785,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2558 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 16.50
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.61
วันก่อนหน้า 16.40
เปิด 16.40
สูงสุด 16.90
ต่ำสุด 16.10
ปริมาณ (หุ้น) 85,884,026
มูลค่า ('000 บาท) 1,419,269
ราคาเฉลี่ย* 16.53
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 21.30
ราคา Floor 11.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)