ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.50  /  241,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.52  /  247,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 22:59:56
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.52
เปลี่ยนแปลง -0.18
%เปลี่ยนแปลง -3.83
วันก่อนหน้า 4.70
เปิด 4.66
สูงสุด 4.70
ต่ำสุด 4.30
ปริมาณ (หุ้น) 60,983,419
มูลค่า ('000 บาท) 272,603
ราคาเฉลี่ย* 4.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.10
ราคา Floor 3.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)