ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IFEC : บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.80  /  457,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.85  /  138,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ย. 2557 21:10:09
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.80
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +1.49
วันก่อนหน้า 6.70
เปิด 6.80
สูงสุด 6.95
ต่ำสุด 6.70
ปริมาณ (หุ้น) 67,258,537
มูลค่า ('000 บาท) 458,619
ราคาเฉลี่ย* 6.82
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 8.70
ราคา Floor 4.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)