ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.44  /  2,168,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.46  /  2,916,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 15:23:55
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.46
เปลี่ยนแปลง +0.04
%เปลี่ยนแปลง +1.17
วันก่อนหน้า 3.42
เปิด 3.42
สูงสุด 3.46
ต่ำสุด 3.38
ปริมาณ (หุ้น) 32,890,236
มูลค่า ('000 บาท) 112,334
ราคาเฉลี่ย* 3.42
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 4.44
ราคา Floor 2.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)