ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  10,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.20  /  2,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2557 14:22:05
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.36
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 3.36
เปิด 3.36
สูงสุด 3.36
ต่ำสุด 3.32
ปริมาณ (หุ้น) 5,208,329
มูลค่า ('000 บาท) 17,419
ราคาเฉลี่ย* 3.34
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 4.36
ราคา Floor 2.36
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)