ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.68  /  940,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.70  /  2,378,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 เม.ย. 2557 16:13:02
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.70
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 3.70
เปิด 3.70
สูงสุด 3.72
ต่ำสุด 3.66
ปริมาณ (หุ้น) 12,174,753
มูลค่า ('000 บาท) 44,852
ราคาเฉลี่ย* 3.68
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 4.80
ราคา Floor 2.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)