ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.44  /  1,141,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.46  /  277,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.พ. 2558 18:33:30
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.46
เปลี่ยนแปลง +0.24
%เปลี่ยนแปลง +5.69
วันก่อนหน้า 4.22
เปิด 4.26
สูงสุด 4.48
ต่ำสุด 4.24
ปริมาณ (หุ้น) 275,524,922
มูลค่า ('000 บาท) 1,209,709
ราคาเฉลี่ย* 4.39
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.45
ราคา Floor 2.96
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)