ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
IRPC : บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.64  /  1,719,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.66  /  3,094,900
* ข้อมูลอาจล่าช้าถึง 15 นาทีและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
* ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2558 13:31:14
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.66
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.43
วันก่อนหน้า 4.68
เปิด 4.70
สูงสุด 4.72
ต่ำสุด 4.60
ปริมาณ (หุ้น) 64,232,501
มูลค่า ('000 บาท) 299,113
ราคาเฉลี่ย* 4.66
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 6.05
ราคา Floor 3.28
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)