ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.85  /  14,283,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.90  /  2,967,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 17:18:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 7.90
เปลี่ยนแปลง -0.15
%เปลี่ยนแปลง -1.86
วันก่อนหน้า 8.05
เปิด 8.00
สูงสุด 8.00
ต่ำสุด 7.85
ปริมาณ (หุ้น) 83,813,611
มูลค่า ('000 บาท) 662,830
ราคาเฉลี่ย* 7.91
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 10.40
ราคา Floor 5.65
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)