ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.35  /  3,905,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.40  /  1,113,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 20:39:47
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.35
เปลี่ยนแปลง -0.15
%เปลี่ยนแปลง -1.76
วันก่อนหน้า 8.50
เปิด 8.55
สูงสุด 8.55
ต่ำสุด 8.35
ปริมาณ (หุ้น) 63,743,315
มูลค่า ('000 บาท) 538,989
ราคาเฉลี่ย* 8.46
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 11.00
ราคา Floor 5.95
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)