ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.65  /  2,839,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.70  /  2,702,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 10:59:42
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 6.65
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.75
วันก่อนหน้า 6.70
เปิด 6.65
สูงสุด 6.70
ต่ำสุด 6.60
ปริมาณ (หุ้น) 5,856,509
มูลค่า ('000 บาท) 38,939
ราคาเฉลี่ย* 6.65
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 8.70
ราคา Floor 4.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)