ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.90  /  11,521,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.95  /  8,822,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 มี.ค. 2558 10:26:56
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.90
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.56
วันก่อนหน้า 8.85
เปิด 9.00
สูงสุด 9.10
ต่ำสุด 8.90
ปริมาณ (หุ้น) 95,122,183
มูลค่า ('000 บาท) 854,268
ราคาเฉลี่ย* 8.99
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 11.50
ราคา Floor 6.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)