ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.00  /  135,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.05  /  5,072,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.00
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.62
วันก่อนหน้า 8.05
เปิด 8.05
สูงสุด 8.05
ต่ำสุด 7.95
ปริมาณ (หุ้น) 62,774,890
มูลค่า ('000 บาท) 502,246
ราคาเฉลี่ย* 8.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 10.40
ราคา Floor 5.65
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)