ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.30  /  4,019,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 8.35  /  1,570,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2557 19:27:06
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.30
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.19
วันก่อนหน้า 8.40
เปิด 8.40
สูงสุด 8.45
ต่ำสุด 8.30
ปริมาณ (หุ้น) 46,829,801
มูลค่า ('000 บาท) 391,290
ราคาเฉลี่ย* 8.36
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 10.90
ราคา Floor 5.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)