ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 5.70  /  2,830,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 5.75  /  5,892,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2558 17:14:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 5.70
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.88
วันก่อนหน้า 5.65
เปิด 5.65
สูงสุด 5.80
ต่ำสุด 5.55
ปริมาณ (หุ้น) 284,261,020
มูลค่า ('000 บาท) 1,612,254
ราคาเฉลี่ย* 5.67
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 7.30
ราคา Floor 3.96
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)