ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.35  /  4,018,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.40  /  8,062,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 2557 12:52:09
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 7.35
เปลี่ยนแปลง +0.15
%เปลี่ยนแปลง +2.08
วันก่อนหน้า 7.20
เปิด 7.20
สูงสุด 7.45
ต่ำสุด 7.20
ปริมาณ (หุ้น) 120,851,256
มูลค่า ('000 บาท) 886,647
ราคาเฉลี่ย* 7.34
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 9.35
ราคา Floor 5.05
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)