ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.45  /  1,669,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.50  /  1,422,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 10:43:13
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 6.50
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 6.50
เปิด 6.50
สูงสุด 6.55
ต่ำสุด 6.45
ปริมาณ (หุ้น) 16,152,600
มูลค่า ('000 บาท) 104,450
ราคาเฉลี่ย* 6.47
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 8.45
ราคา Floor 4.56
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)