ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 7.40  /  3,332,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 7.45  /  5,130,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 23:00:01
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย NP
ล่าสุด 7.45
เปลี่ยนแปลง +0.15
%เปลี่ยนแปลง +2.05
วันก่อนหน้า 7.30
เปิด 7.30
สูงสุด 7.50
ต่ำสุด 7.25
ปริมาณ (หุ้น) 53,826,014
มูลค่า ('000 บาท) 397,466
ราคาเฉลี่ย* 7.38
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 9.45
ราคา Floor 5.15
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)