ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.30  /  238,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.35  /  1,067,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 18:28:58
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.35
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +1.60
วันก่อนหน้า 6.25
เปิด 6.25
สูงสุด 6.35
ต่ำสุด 6.20
ปริมาณ (หุ้น) 64,181,687
มูลค่า ('000 บาท) 403,454
ราคาเฉลี่ย* 6.28
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 8.10
ราคา Floor 4.38
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)