ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
JAS : บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 6.65  /  69,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 6.70  /  7,842,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ส.ค. 2557 19:05:38
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 6.70
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.75
วันก่อนหน้า 6.65
เปิด 6.65
สูงสุด 6.70
ต่ำสุด 6.55
ปริมาณ (หุ้น) 124,783,781
มูลค่า ('000 บาท) 827,036
ราคาเฉลี่ย* 6.63
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.50
ราคา Ceiling 8.60
ราคา Floor 4.66
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)