ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 222.00  /  1,015,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 223.00  /  14,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ส.ค. 2557 23:00:07
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 222.00
เปลี่ยนแปลง -3.00
%เปลี่ยนแปลง -1.33
วันก่อนหน้า 225.00
เปิด 224.00
สูงสุด 225.00
ต่ำสุด 222.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,810,509
มูลค่า ('000 บาท) 628,229
ราคาเฉลี่ย* 223.53
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 292.00
ราคา Floor 157.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)