ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  13,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  2,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19 ธ.ค. 2557 14:11:33
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 231.00
เปลี่ยนแปลง -2.00
%เปลี่ยนแปลง -0.86
วันก่อนหน้า 233.00
เปิด 236.00
สูงสุด 236.00
ต่ำสุด 230.00
ปริมาณ (หุ้น) 3,775,305
มูลค่า ('000 บาท) 878,810
ราคาเฉลี่ย* 232.78
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 302.00
ราคา Floor 163.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)