ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 235.00  /  7,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 236.00  /  84,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ต.ค. 2557 19:26:06
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 236.00
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +0.43
วันก่อนหน้า 235.00
เปิด 234.00
สูงสุด 236.00
ต่ำสุด 231.00
ปริมาณ (หุ้น) 6,830,583
มูลค่า ('000 บาท) 1,590,667
ราคาเฉลี่ย* 232.88
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 305.00
ราคา Floor 164.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)