ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 233.00  /  160,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 234.00  /  12,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 233.00
เปลี่ยนแปลง -5.00
%เปลี่ยนแปลง -2.10
วันก่อนหน้า 238.00
เปิด 238.00
สูงสุด 239.00
ต่ำสุด 233.00
ปริมาณ (หุ้น) 3,907,659
มูลค่า ('000 บาท) 918,187
ราคาเฉลี่ย* 234.97
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 309.00
ราคา Floor 167.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)