ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 40.00  /  87,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 40.25  /  98,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2557 15:43:13
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 40.00
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.63
วันก่อนหน้า 39.75
เปิด 40.00
สูงสุด 40.25
ต่ำสุด 39.50
ปริมาณ (หุ้น) 679,905
มูลค่า ('000 บาท) 27,169
ราคาเฉลี่ย* 39.96
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 51.50
ราคา Floor 28.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)