ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 38.50  /  55,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 38.75  /  67,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ส.ค. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 38.50
เปลี่ยนแปลง -0.75
%เปลี่ยนแปลง -1.91
วันก่อนหน้า 39.25
เปิด 39.00
สูงสุด 39.25
ต่ำสุด 38.25
ปริมาณ (หุ้น) 2,495,205
มูลค่า ('000 บาท) 96,442
ราคาเฉลี่ย* 38.65
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 51.00
ราคา Floor 27.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)