ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 39.75  /  4,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 40.00  /  116,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 15:19:01
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 39.75
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.62
วันก่อนหน้า 40.00
เปิด 40.00
สูงสุด 40.25
ต่ำสุด 39.50
ปริมาณ (หุ้น) 913,000
มูลค่า ('000 บาท) 36,380
ราคาเฉลี่ย* 39.85
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 52.00
ราคา Floor 28.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)