ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 35.25  /  136,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 35.50  /  63,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 14:43:21
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 35.50
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 35.50
เปิด 35.75
สูงสุด 36.00
ต่ำสุด 35.25
ปริมาณ (หุ้น) 852,000
มูลค่า ('000 บาท) 30,416
ราคาเฉลี่ย* 35.70
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 46.00
ราคา Floor 24.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)