ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 39.75  /  14,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 40.00  /  9,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 20:45:46
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 39.75
เปลี่ยนแปลง -0.75
%เปลี่ยนแปลง -1.85
วันก่อนหน้า 40.50
เปิด 40.25
สูงสุด 41.00
ต่ำสุด 39.50
ปริมาณ (หุ้น) 1,667,300
มูลค่า ('000 บาท) 66,605
ราคาเฉลี่ย* 39.95
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 52.50
ราคา Floor 28.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)