ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 40.50  /  162,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 40.75  /  9,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ส.ค. 2557 10:42:25
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 40.75
เปลี่ยนแปลง -0.75
%เปลี่ยนแปลง -1.81
วันก่อนหน้า 41.50
เปิด 41.00
สูงสุด 41.00
ต่ำสุด 40.50
ปริมาณ (หุ้น) 330,503
มูลค่า ('000 บาท) 13,472
ราคาเฉลี่ย* 40.76
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 53.75
ราคา Floor 29.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)