ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KCE : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 52.00  /  32,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 52.25  /  32,600
* ข้อมูลอาจล่าช้าถึง 15 นาทีและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
* ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2558 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 52.25
เปลี่ยนแปลง +1.75
%เปลี่ยนแปลง +3.47
วันก่อนหน้า 50.50
เปิด 50.75
สูงสุด 52.25
ต่ำสุด 50.75
ปริมาณ (หุ้น) 1,058,939
มูลค่า ('000 บาท) 54,902
ราคาเฉลี่ย* 51.85
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 65.50
ราคา Floor 35.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)