ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
KMC : บริษัทกฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.32  /  55,667,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.33  /  665,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2557 23:00:04
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 0.33
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 0.33
เปิด 0.33
สูงสุด 0.34
ต่ำสุด 0.32
ปริมาณ (หุ้น) 50,650,750
มูลค่า ('000 บาท) 16,722
ราคาเฉลี่ย* 0.33
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 20.00
ราคา Ceiling 0.42
ราคา Floor 0.24
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)