ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 22.70  /  5,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 22.80  /  15,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 03 ก.ย. 2557 14:00:03
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 22.70
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +0.89
วันก่อนหน้า 22.50
เปิด 22.60
สูงสุด 23.00
ต่ำสุด 22.60
ปริมาณ (หุ้น) 340,300
มูลค่า ('000 บาท) 7,796
ราคาเฉลี่ย* 22.91
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.00
ราคา Ceiling 29.25
ราคา Floor 15.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)