ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 22.80  /  900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 22.90  /  3,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 22.80
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +0.88
วันก่อนหน้า 22.60
เปิด 22.80
สูงสุด 22.90
ต่ำสุด 22.50
ปริมาณ (หุ้น) 20,400
มูลค่า ('000 บาท) 465
ราคาเฉลี่ย* 22.78
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.00
ราคา Ceiling 29.25
ราคา Floor 15.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)