ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 22.70  /  5,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 22.80  /  9,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 15:28:21
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 22.80
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 22.80
เปิด 22.80
สูงสุด 22.80
ต่ำสุด 22.60
ปริมาณ (หุ้น) 13,900
มูลค่า ('000 บาท) 316
ราคาเฉลี่ย* 22.72
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.00
ราคา Ceiling 29.50
ราคา Floor 16.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)