ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 22.60  /  43,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 22.70  /  24,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 21:39:38
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 22.70
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.44
วันก่อนหน้า 22.60
เปิด 22.60
สูงสุด 22.70
ต่ำสุด 22.60
ปริมาณ (หุ้น) 85,900
มูลค่า ('000 บาท) 1,942
ราคาเฉลี่ย* 22.61
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.00
ราคา Ceiling 29.25
ราคา Floor 15.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)