ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.50  /  2,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.60  /  70,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.พ. 2558 20:05:41
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 23.60
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 23.60
เปิด 23.70
สูงสุด 23.70
ต่ำสุด 23.40
ปริมาณ (หุ้น) 175,600
มูลค่า ('000 บาท) 4,134
ราคาเฉลี่ย* 23.54
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.00
ราคา Ceiling 30.50
ราคา Floor 16.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)