ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.30  /  19,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.40  /  19,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2557 10:37:47
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 23.40
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 23.40
เปิด 23.50
สูงสุด 23.50
ต่ำสุด 23.40
ปริมาณ (หุ้น) 13,000
มูลค่า ('000 บาท) 304
ราคาเฉลี่ย* 23.42
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.00
ราคา Ceiling 30.25
ราคา Floor 16.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)