ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 21.90  /  16,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 22.00  /  1,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ส.ค. 2557 10:42:36
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 22.00
เปลี่ยนแปลง -0.40
%เปลี่ยนแปลง -1.79
วันก่อนหน้า 22.40
เปิด 22.00
สูงสุด 22.00
ต่ำสุด 21.90
ปริมาณ (หุ้น) 209,100
มูลค่า ('000 บาท) 4,587
ราคาเฉลี่ย* 21.94
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.00
ราคา Ceiling 29.00
ราคา Floor 15.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)