ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.20  /  2,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.30  /  102,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ส.ค. 2557 22:41:22
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 23.20
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 23.20
เปิด 23.10
สูงสุด 23.20
ต่ำสุด 23.10
ปริมาณ (หุ้น) 611,310
มูลค่า ('000 บาท) 14,170
ราคาเฉลี่ย* 23.18
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.00
ราคา Ceiling 30.00
ราคา Floor 16.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)