ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
MBKET : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 21.20  /  19,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 21.40  /  10,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16 เม.ย. 2557 22:59:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 21.20
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.47
วันก่อนหน้า 21.30
เปิด 21.30
สูงสุด 21.50
ต่ำสุด 21.20
ปริมาณ (หุ้น) 111,601
มูลค่า ('000 บาท) 2,382
ราคาเฉลี่ย* 21.35
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 5.00
ราคา Ceiling 27.50
ราคา Floor 15.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)