ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.65  /  107,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.70  /  63,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2558 16:20:46
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.70
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.51
วันก่อนหน้า 9.75
เปิด 9.70
สูงสุด 10.00
ต่ำสุด 9.65
ปริมาณ (หุ้น) 1,047,500
มูลค่า ('000 บาท) 10,224
ราคาเฉลี่ย* 9.76
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 12.60
ราคา Floor 6.85
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)