ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.00  /  41,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.10  /  104,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ก.ย. 2557 20:36:14
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 10.00
เปิด 10.00
สูงสุด 10.10
ต่ำสุด 9.95
ปริมาณ (หุ้น) 195,602
มูลค่า ('000 บาท) 1,958
ราคาเฉลี่ย* 10.01
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 13.00
ราคา Floor 7.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)