ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.10  /  6,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.20  /  800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 22:29:06
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.20
เปลี่ยนแปลง -0.20
%เปลี่ยนแปลง -1.92
วันก่อนหน้า 10.40
เปิด 10.20
สูงสุด 10.30
ต่ำสุด 10.00
ปริมาณ (หุ้น) 372,400
มูลค่า ('000 บาท) 3,775
ราคาเฉลี่ย* 10.14
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 13.50
ราคา Floor 7.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)