ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.85  /  6,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.90  /  230,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 มี.ค. 2558 22:59:58
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.90
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.51
วันก่อนหน้า 9.85
เปิด 9.80
สูงสุด 10.00
ต่ำสุด 9.80
ปริมาณ (หุ้น) 751,900
มูลค่า ('000 บาท) 7,439
ราคาเฉลี่ย* 9.89
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 12.80
ราคา Floor 6.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)