ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.60  /  33,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.70  /  67,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 19:19:51
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.60
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.93
วันก่อนหน้า 10.70
เปิด 10.70
สูงสุด 10.70
ต่ำสุด 10.50
ปริมาณ (หุ้น) 391,350
มูลค่า ('000 บาท) 4,147
ราคาเฉลี่ย* 10.60
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 13.90
ราคา Floor 7.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)