ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.00  /  300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.10  /  85,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ส.ค. 2557 16:05:01
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.10
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 10.10
เปิด 10.10
สูงสุด 10.10
ต่ำสุด 10.00
ปริมาณ (หุ้น) 235,300
มูลค่า ('000 บาท) 2,365
ราคาเฉลี่ย* 10.05
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 13.10
ราคา Floor 7.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)