ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PM : บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.50  /  145,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.60  /  30,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 22:59:56
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.50
เปลี่ยนแปลง -0.20
%เปลี่ยนแปลง -1.87
วันก่อนหน้า 10.70
เปิด 10.60
สูงสุด 10.70
ต่ำสุด 10.30
ปริมาณ (หุ้น) 918,300
มูลค่า ('000 บาท) 9,641
ราคาเฉลี่ย* 10.50
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 13.90
ราคา Floor 7.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)