ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 349.00  /  171,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 350.00  /  141,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2557 12:36:24
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 349.00
เปลี่ยนแปลง -1.00
%เปลี่ยนแปลง -0.29
วันก่อนหน้า 350.00
เปิด 351.00
สูงสุด 351.00
ต่ำสุด 349.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,504,847
มูลค่า ('000 บาท) 526,886
ราคาเฉลี่ย* 350.12
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 454.00
ราคา Floor 245.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)