ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 351.00  /  500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 352.00  /  12,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 22:21:42
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 352.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 352.00
เปิด 352.00
สูงสุด 353.00
ต่ำสุด 348.00
ปริมาณ (หุ้น) 3,291,531
มูลค่า ('000 บาท) 1,151,470
ราคาเฉลี่ย* 349.82
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 456.00
ราคา Floor 247.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)