ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 354.00  /  11,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 355.00  /  110,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 2557 21:25:26
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 354.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 354.00
เปิด 355.00
สูงสุด 356.00
ต่ำสุด 352.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,841,484
มูลค่า ('000 บาท) 653,797
ราคาเฉลี่ย* 355.04
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 460.00
ราคา Floor 248.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)