ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 308.00  /  312,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 309.00  /  236,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 15:47:58
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 309.00
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +0.32
วันก่อนหน้า 308.00
เปิด 308.00
สูงสุด 309.00
ต่ำสุด 306.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,844,880
มูลค่า ('000 บาท) 567,570
ราคาเฉลี่ย* 307.65
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 400.00
ราคา Floor 216.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)