ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 331.00  /  2,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 332.00  /  121,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ค. 2557 21:46:21
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 331.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +0.61
วันก่อนหน้า 329.00
เปิด 333.00
สูงสุด 337.00
ต่ำสุด 329.00
ปริมาณ (หุ้น) 4,700,996
มูลค่า ('000 บาท) 1,566,069
ราคาเฉลี่ย* 333.14
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 426.00
ราคา Floor 231.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)