ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 343.00  /  29,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 344.00  /  38,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 23:00:01
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 344.00
เปลี่ยนแปลง +14.00
%เปลี่ยนแปลง +4.24
วันก่อนหน้า 330.00
เปิด 335.00
สูงสุด 347.00
ต่ำสุด 333.00
ปริมาณ (หุ้น) 5,143,745
มูลค่า ('000 บาท) 1,750,518
ราคาเฉลี่ย* 340.32
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 428.00
ราคา Floor 231.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)