ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTT : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 331.00  /  500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 333.00  /  81,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 333.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +0.60
วันก่อนหน้า 331.00
เปิด 331.00
สูงสุด 333.00
ต่ำสุด 330.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,422,518
มูลค่า ('000 บาท) 471,743
ราคาเฉลี่ย* 331.63
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 430.00
ราคา Floor 232.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)