ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 107.50  /  234,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 108.00  /  272,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2558 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 108.00
เปลี่ยนแปลง -1.50
%เปลี่ยนแปลง -1.37
วันก่อนหน้า 109.50
เปิด 109.50
สูงสุด 109.50
ต่ำสุด 107.50
ปริมาณ (หุ้น) 8,338,879
มูลค่า ('000 บาท) 905,424
ราคาเฉลี่ย* 108.58
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 142.00
ราคา Floor 76.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)