ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 171.00  /  336,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 171.50  /  169,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 10:36:46
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 171.50
เปลี่ยนแปลง +3.00
%เปลี่ยนแปลง +1.78
วันก่อนหน้า 168.50
เปิด 171.00
สูงสุด 172.50
ต่ำสุด 170.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,373,060
มูลค่า ('000 บาท) 407,129
ราคาเฉลี่ย* 171.56
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 219.00
ราคา Floor 118.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)