ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 114.00  /  129,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 114.50  /  183,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ก.พ. 2558 14:29:05
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 114.00
เปลี่ยนแปลง -1.50
%เปลี่ยนแปลง -1.30
วันก่อนหน้า 115.50
เปิด 114.00
สูงสุด 114.50
ต่ำสุด 113.50
ปริมาณ (หุ้น) 1,671,451
มูลค่า ('000 บาท) 190,324
ราคาเฉลี่ย* 113.87
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 150.00
ราคา Floor 81.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)