ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 145.00  /  252,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 146.00  /  738,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 14:31:55
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 145.50
เปลี่ยนแปลง -1.00
%เปลี่ยนแปลง -0.68
วันก่อนหน้า 146.50
เปิด 147.00
สูงสุด 147.50
ต่ำสุด 144.50
ปริมาณ (หุ้น) 4,566,750
มูลค่า ('000 บาท) 664,588
ราคาเฉลี่ย* 145.53
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 190.00
ราคา Floor 103.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)