ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 163.00  /  384,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 163.50  /  32,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 15 ก.ย. 2557 16:26:34
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 163.50
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.31
วันก่อนหน้า 163.00
เปิด 164.50
สูงสุด 165.00
ต่ำสุด 163.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,828,785
มูลค่า ('000 บาท) 464,020
ราคาเฉลี่ย* 164.04
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 211.00
ราคา Floor 114.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)