ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 145.00  /  128,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 145.50  /  51,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 ต.ค. 2557 23:00:01
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 145.00
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -0.34
วันก่อนหน้า 145.50
เปิด 146.00
สูงสุด 146.50
ต่ำสุด 145.00
ปริมาณ (หุ้น) 5,340,298
มูลค่า ('000 บาท) 777,373
ราคาเฉลี่ย* 145.57
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 189.00
ราคา Floor 102.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)