ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 163.00  /  245,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 163.50  /  24,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ก.ย. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 163.00
เปลี่ยนแปลง -1.50
%เปลี่ยนแปลง -0.91
วันก่อนหน้า 164.50
เปิด 165.00
สูงสุด 165.00
ต่ำสุด 162.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,673,401
มูลค่า ('000 บาท) 436,601
ราคาเฉลี่ย* 163.31
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 213.00
ราคา Floor 115.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)