ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 167.00  /  27,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 167.50  /  23,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ค. 2557 09:56:35
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 167.50
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.30
วันก่อนหน้า 167.00
เปิด 167.00
สูงสุด 167.50
ต่ำสุด 167.00
ปริมาณ (หุ้น) 32,500
มูลค่า ('000 บาท) 5,428
ราคาเฉลี่ย* 167.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 217.00
ราคา Floor 117.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)