ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 121.50  /  14,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 122.00  /  309,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 21:49:22
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 122.00
เปลี่ยนแปลง +5.00
%เปลี่ยนแปลง +4.27
วันก่อนหน้า 117.00
เปิด 119.00
สูงสุด 122.00
ต่ำสุด 118.50
ปริมาณ (หุ้น) 14,756,383
มูลค่า ('000 บาท) 1,775,713
ราคาเฉลี่ย* 120.34
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 152.00
ราคา Floor 82.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)