ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 61.00  /  1,521,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 61.25  /  22,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 22:48:50
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 61.00
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -0.81
วันก่อนหน้า 61.50
เปิด 61.50
สูงสุด 61.75
ต่ำสุด 61.00
ปริมาณ (หุ้น) 7,075,543
มูลค่า ('000 บาท) 433,858
ราคาเฉลี่ย* 61.32
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 79.75
ราคา Floor 43.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)