ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 58.25  /  414,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 58.50  /  230,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 13:59:26
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 58.50
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -0.85
วันก่อนหน้า 59.00
เปิด 58.75
สูงสุด 59.00
ต่ำสุด 58.25
ปริมาณ (หุ้น) 2,605,965
มูลค่า ('000 บาท) 152,806
ราคาเฉลี่ย* 58.64
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 76.50
ราคา Floor 41.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)