ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 55.50  /  1,048,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 55.75  /  135,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2558 21:06:48
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 55.75
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.45
วันก่อนหน้า 55.50
เปิด 55.00
สูงสุด 55.75
ต่ำสุด 55.00
ปริมาณ (หุ้น) 9,485,252
มูลค่า ('000 บาท) 524,491
ราคาเฉลี่ย* 55.30
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 72.00
ราคา Floor 39.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)