ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 62.25  /  209,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 62.50  /  52,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ก.ย. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 62.25
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.40
วันก่อนหน้า 62.00
เปิด 62.50
สูงสุด 62.75
ต่ำสุด 62.00
ปริมาณ (หุ้น) 14,070,557
มูลค่า ('000 บาท) 877,682
ราคาเฉลี่ย* 62.38
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 80.50
ราคา Floor 43.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)