ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 70.25  /  158,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 70.50  /  406,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 เม.ย. 2557 20:39:47
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 70.25
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.35
วันก่อนหน้า 70.50
เปิด 70.00
สูงสุด 70.50
ต่ำสุด 70.00
ปริมาณ (หุ้น) 6,350,311
มูลค่า ('000 บาท) 445,585
ราคาเฉลี่ย* 70.17
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 91.50
ราคา Floor 49.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)