ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
PTTGC : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 67.25  /  202,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 67.50  /  754,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.ค. 2557 13:02:04
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 67.50
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +1.50
วันก่อนหน้า 66.50
เปิด 66.75
สูงสุด 67.50
ต่ำสุด 66.50
ปริมาณ (หุ้น) 3,918,494
มูลค่า ('000 บาท) 262,938
ราคาเฉลี่ย* 67.10
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 86.25
ราคา Floor 46.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)