ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.00  /  271,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.02  /  421,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2557 12:21:22
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.00
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +2.56
วันก่อนหน้า 3.90
เปิด 3.90
สูงสุด 4.04
ต่ำสุด 3.88
ปริมาณ (หุ้น) 22,705,958
มูลค่า ('000 บาท) 90,451
ราคาเฉลี่ย* 3.98
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.05
ราคา Floor 2.74
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)