ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.44  /  2,224,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.46  /  5,681,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ส.ค. 2557 12:14:35
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.44
เปลี่ยนแปลง +0.06
%เปลี่ยนแปลง +1.37
วันก่อนหน้า 4.38
เปิด 4.38
สูงสุด 4.48
ต่ำสุด 4.38
ปริมาณ (หุ้น) 41,818,859
มูลค่า ('000 บาท) 185,322
ราคาเฉลี่ย* 4.43
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.65
ราคา Floor 3.08
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)