ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  6,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  19,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16 ก.ย. 2557 14:22:19
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.18
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 4.18
เปิด 4.20
สูงสุด 4.22
ต่ำสุด 4.16
ปริมาณ (หุ้น) 30,689,776
มูลค่า ('000 บาท) 128,765
ราคาเฉลี่ย* 4.20
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.40
ราคา Floor 2.94
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)