ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.94  /  4,620,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.96  /  332,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2558 22:59:56
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.96
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 3.96
เปิด 4.00
สูงสุด 4.02
ต่ำสุด 3.92
ปริมาณ (หุ้น) 37,432,543
มูลค่า ('000 บาท) 148,860
ราคาเฉลี่ย* 3.98
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.10
ราคา Floor 2.78
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)