ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.22  /  6,859,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.24  /  3,441,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2557 13:43:24
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.22
เปลี่ยนแปลง +0.04
%เปลี่ยนแปลง +1.26
วันก่อนหน้า 3.18
เปิด 3.24
สูงสุด 3.28
ต่ำสุด 3.20
ปริมาณ (หุ้น) 82,625,789
มูลค่า ('000 บาท) 267,937
ราคาเฉลี่ย* 3.24
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 4.12
ราคา Floor 2.24
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)