ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.78  /  178,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.80  /  1,841,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 มี.ค. 2558 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.78
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +2.72
วันก่อนหน้า 3.68
เปิด 3.70
สูงสุด 3.80
ต่ำสุด 3.68
ปริมาณ (หุ้น) 16,115,166
มูลค่า ('000 บาท) 60,247
ราคาเฉลี่ย* 3.74
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 4.78
ราคา Floor 2.58
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)