ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 4.06  /  3,995,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 4.08  /  2,538,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 16:09:32
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 4.08
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 4.08
เปิด 4.10
สูงสุด 4.10
ต่ำสุด 4.04
ปริมาณ (หุ้น) 32,749,996
มูลค่า ('000 บาท) 133,284
ราคาเฉลี่ย* 4.07
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 5.30
ราคา Floor 2.86
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)