ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SAMART : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 29.75  /  19,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 30.00  /  24,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ต.ค. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 29.75
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.83
วันก่อนหน้า 30.00
เปิด 30.00
สูงสุด 30.50
ต่ำสุด 29.50
ปริมาณ (หุ้น) 5,706,967
มูลค่า ('000 บาท) 171,043
ราคาเฉลี่ย* 29.97
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 39.00
ราคา Floor 21.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)