ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SAMART : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 40.75  /  152,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 41.00  /  278,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2558 13:18:09
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 41.00
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.61
วันก่อนหน้า 41.25
เปิด 41.25
สูงสุด 41.50
ต่ำสุด 40.25
ปริมาณ (หุ้น) 2,497,480
มูลค่า ('000 บาท) 101,908
ราคาเฉลี่ย* 40.80
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 53.50
ราคา Floor 29.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)