ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SAMART : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 32.75  /  346,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 33.00  /  212,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 12:28:55
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 33.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 33.00
เปิด 33.25
สูงสุด 33.50
ต่ำสุด 32.75
ปริมาณ (หุ้น) 1,187,101
มูลค่า ('000 บาท) 39,209
ราคาเฉลี่ย* 33.03
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 42.75
ราคา Floor 23.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)