ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SAMART : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 37.25  /  184,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 37.50  /  411,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 12:33:29
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 37.25
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.67
วันก่อนหน้า 37.50
เปิด 37.50
สูงสุด 37.75
ต่ำสุด 37.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,931,705
มูลค่า ('000 บาท) 72,281
ราคาเฉลี่ย* 37.42
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 48.75
ราคา Floor 26.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)