ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SAMART : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 34.50  /  246,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 34.75  /  80,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ย. 2557 19:26:51
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 34.50
เปลี่ยนแปลง -1.50
%เปลี่ยนแปลง -4.17
วันก่อนหน้า 36.00
เปิด 35.50
สูงสุด 36.25
ต่ำสุด 34.50
ปริมาณ (หุ้น) 5,631,864
มูลค่า ('000 บาท) 199,383
ราคาเฉลี่ย* 35.40
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 46.75
ราคา Floor 25.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)