ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SAMART : บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 23.40  /  126,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 23.50  /  416,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 13:13:12
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 23.40
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.43
วันก่อนหน้า 23.50
เปิด 23.50
สูงสุด 23.60
ต่ำสุด 23.00
ปริมาณ (หุ้น) 9,618,827
มูลค่า ('000 บาท) 224,007
ราคาเฉลี่ย* 23.29
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 30.50
ราคา Floor 16.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)