ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 520.00  /  200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 522.00  /  46,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2558 17:12:58
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 522.00
เปลี่ยนแปลง +6.00
%เปลี่ยนแปลง +1.16
วันก่อนหน้า 516.00
เปิด 514.00
สูงสุด 522.00
ต่ำสุด 506.00
ปริมาณ (หุ้น) 2,308,627
มูลค่า ('000 บาท) 1,186,151
ราคาเฉลี่ย* 513.79
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 670.00
ราคา Floor 362.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)