ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 430.00  /  1,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 432.00  /  6,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 22:19:37
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 432.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 432.00
เปิด 432.00
สูงสุด 434.00
ต่ำสุด 424.00
ปริมาณ (หุ้น) 816,955
มูลค่า ('000 บาท) 349,956
ราคาเฉลี่ย* 428.37
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 560.00
ราคา Floor 303.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)