ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 452.00  /  191,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 454.00  /  10,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 21:14:32
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 452.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +0.44
วันก่อนหน้า 450.00
เปิด 452.00
สูงสุด 458.00
ต่ำสุด 452.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,140,787
มูลค่า ('000 บาท) 518,244
ราคาเฉลี่ย* 454.29
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 584.00
ราคา Floor 315.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)