ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 464.00  /  62,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 466.00  /  99,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 22:59:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 464.00
เปลี่ยนแปลง +10.00
%เปลี่ยนแปลง +2.20
วันก่อนหน้า 454.00
เปิด 456.00
สูงสุด 466.00
ต่ำสุด 454.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,422,171
มูลค่า ('000 บาท) 656,135
ราคาเฉลี่ย* 461.36
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 590.00
ราคา Floor 318.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)