ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 440.00  /  16,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 442.00  /  41,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ส.ค. 2557 17:50:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 440.00
เปลี่ยนแปลง +6.00
%เปลี่ยนแปลง +1.38
วันก่อนหน้า 434.00
เปิด 436.00
สูงสุด 442.00
ต่ำสุด 434.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,540,150
มูลค่า ('000 บาท) 677,642
ราคาเฉลี่ย* 439.98
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 564.00
ราคา Floor 304.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)