ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  11,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 มี.ค. 2558 14:18:24
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 526.00
เปลี่ยนแปลง +2.00
%เปลี่ยนแปลง +0.38
วันก่อนหน้า 524.00
เปิด 524.00
สูงสุด 528.00
ต่ำสุด 522.00
ปริมาณ (หุ้น) 592,395
มูลค่า ('000 บาท) 311,141
ราคาเฉลี่ย* 525.23
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 680.00
ราคา Floor 367.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)