ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SSF : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.80  /  40,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.00  /  100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 เม.ย. 2557 22:40:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 9.90
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +1.02
วันก่อนหน้า 9.80
เปิด 9.80
สูงสุด 9.90
ต่ำสุด 9.80
ปริมาณ (หุ้น) 1,100
มูลค่า ('000 บาท) 11
ราคาเฉลี่ย* 9.81
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 12.70
ราคา Floor 6.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)