ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SSF : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.55  /  5,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.90  /  26,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ส.ค. 2557 18:59:25
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.60
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง +0.52
วันก่อนหน้า 9.55
เปิด 9.90
สูงสุด 9.90
ต่ำสุด 9.60
ปริมาณ (หุ้น) 13,200
มูลค่า ('000 บาท) 127
ราคาเฉลี่ย* 9.60
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 12.40
ราคา Floor 6.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)