ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SSF : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 8.70  /  1,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.00  /  50,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 20:24:27
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 8.80
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 8.80
เปิด 8.80
สูงสุด 8.80
ต่ำสุด 8.70
ปริมาณ (หุ้น) 12,000
มูลค่า ('000 บาท) 105
ราคาเฉลี่ย* 8.75
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 11.40
ราคา Floor 6.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)