ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SSF : บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.10  /  100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 9.20  /  2,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 พ.ย. 2557 18:55:44
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.10
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 9.10
เปิด 8.90
สูงสุด 9.10
ต่ำสุด 8.90
ปริมาณ (หุ้น) 10,400
มูลค่า ('000 บาท) 93
ราคาเฉลี่ย* 8.91
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 11.80
ราคา Floor 6.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)