ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.34  /  2,734,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.35  /  852,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2557 11:34:01
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.35
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +1.50
วันก่อนหน้า 1.33
เปิด 1.33
สูงสุด 1.36
ต่ำสุด 1.32
ปริมาณ (หุ้น) 17,712,000
มูลค่า ('000 บาท) 23,856
ราคาเฉลี่ย* 1.35
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.72
ราคา Floor 0.94
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)