ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.28  /  1,330,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.30  /  1,311,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ส.ค. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย XD
ล่าสุด 2.28
เปลี่ยนแปลง -0.06
%เปลี่ยนแปลง -2.56
วันก่อนหน้า 2.34
เปิด 2.36
สูงสุด 2.36
ต่ำสุด 2.26
ปริมาณ (หุ้น) 23,882,900
มูลค่า ('000 บาท) 54,966
ราคาเฉลี่ย* 2.30
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 3.04
ราคา Floor 1.64
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)