ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.54  /  1,172,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.56  /  521,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย. 2557 23:00:07
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.56
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.79
วันก่อนหน้า 2.54
เปิด 2.54
สูงสุด 2.60
ต่ำสุด 2.52
ปริมาณ (หุ้น) 20,878,600
มูลค่า ('000 บาท) 53,263
ราคาเฉลี่ย* 2.55
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 3.30
ราคา Floor 1.78
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)