ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.38  /  980,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.39  /  987,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 เม.ย. 2557 21:20:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 1.39
เปลี่ยนแปลง +0.04
%เปลี่ยนแปลง +2.96
วันก่อนหน้า 1.35
เปิด 1.36
สูงสุด 1.40
ต่ำสุด 1.35
ปริมาณ (หุ้น) 38,675,000
มูลค่า ('000 บาท) 53,215
ราคาเฉลี่ย* 1.38
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 1.75
ราคา Floor 0.95
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)