ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
SYNTEC : บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.04  /  251,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.06  /  747,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 18:33:25
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.04
เปลี่ยนแปลง +0.04
%เปลี่ยนแปลง +1.33
วันก่อนหน้า 3.00
เปิด 3.00
สูงสุด 3.08
ต่ำสุด 3.00
ปริมาณ (หุ้น) 19,851,120
มูลค่า ('000 บาท) 60,455
ราคาเฉลี่ย* 3.05
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 3.90
ราคา Floor 2.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)