ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TICON : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 18.50  /  1,380,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 18.60  /  55,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 21:05:14
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 18.60
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +1.64
วันก่อนหน้า 18.30
เปิด 18.40
สูงสุด 18.80
ต่ำสุด 18.40
ปริมาณ (หุ้น) 11,680,360
มูลค่า ('000 บาท) 217,266
ราคาเฉลี่ย* 18.60
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 23.70
ราคา Floor 12.90
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)