ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TICON : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 14.90  /  35,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 15.00  /  1,222,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2558 18:55:11
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 15.00
เปลี่ยนแปลง -0.40
%เปลี่ยนแปลง -2.60
วันก่อนหน้า 15.40
เปิด 15.00
สูงสุด 15.10
ต่ำสุด 14.80
ปริมาณ (หุ้น) 1,779,510
มูลค่า ('000 บาท) 26,593
ราคาเฉลี่ย* 14.94
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 20.00
ราคา Floor 10.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)