ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TICON : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 18.00  /  5,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 18.10  /  367,600
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 15:15:42
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 18.00
เปลี่ยนแปลง +0.30
%เปลี่ยนแปลง +1.69
วันก่อนหน้า 17.70
เปิด 17.80
สูงสุด 18.20
ต่ำสุด 17.80
ปริมาณ (หุ้น) 5,655,431
มูลค่า ('000 บาท) 102,133
ราคาเฉลี่ย* 18.06
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 23.00
ราคา Floor 12.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)