ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TICON : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 17.40  /  910,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 17.50  /  30,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ย. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 17.40
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.57
วันก่อนหน้า 17.50
เปิด 17.50
สูงสุด 17.60
ต่ำสุด 17.40
ปริมาณ (หุ้น) 942,700
มูลค่า ('000 บาท) 16,451
ราคาเฉลี่ย* 17.45
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 22.70
ราคา Floor 12.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)