ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TICON : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 18.90  /  503,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 19.00  /  211,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 10:21:07
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 19.00
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -2.56
วันก่อนหน้า 19.50
เปิด 19.30
สูงสุด 19.30
ต่ำสุด 18.90
ปริมาณ (หุ้น) 5,504,700
มูลค่า ('000 บาท) 105,263
ราคาเฉลี่ย* 19.12
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 25.25
ราคา Floor 13.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)