ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TICON : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 17.60  /  77,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 17.70  /  333,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 13:39:23
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 17.60
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 17.60
เปิด 17.80
สูงสุด 17.80
ต่ำสุด 17.50
ปริมาณ (หุ้น) 1,733,480
มูลค่า ('000 บาท) 30,570
ราคาเฉลี่ย* 17.63
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 22.80
ราคา Floor 12.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)