ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TICON : บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 18.00  /  463,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 18.10  /  77,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 16 เม.ย. 2557 17:13:01
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 18.10
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 18.10
เปิด 18.10
สูงสุด 18.10
ต่ำสุด 17.90
ปริมาณ (หุ้น) 2,252,622
มูลค่า ('000 บาท) 40,667
ราคาเฉลี่ย* 18.05
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 23.50
ราคา Floor 12.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)