ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 12.80  /  4,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 12.90  /  422,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21 พ.ย. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 12.80
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.78
วันก่อนหน้า 12.90
เปิด 12.90
สูงสุด 12.90
ต่ำสุด 12.80
ปริมาณ (หุ้น) 615,329
มูลค่า ('000 บาท) 7,880
ราคาเฉลี่ย* 12.81
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2605
ราคา Ceiling 16.70
ราคา Floor 9.05
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)