ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.80  /  257,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.90  /  53,000
* ข้อมูลอาจล่าช้าถึง 15 นาทีและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
* ข้อมูลล่าสุด 17 เม.ย. 2558 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.80
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +1.47
วันก่อนหน้า 13.60
เปิด 13.60
สูงสุด 13.90
ต่ำสุด 13.60
ปริมาณ (หุ้น) 1,069,782
มูลค่า ('000 บาท) 14,673
ราคาเฉลี่ย* 13.72
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2279
ราคา Ceiling 17.60
ราคา Floor 9.55
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)