ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.50  /  763,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.60  /  60,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 23:00:00
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.50
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.74
วันก่อนหน้า 13.60
เปิด 13.60
สูงสุด 13.60
ต่ำสุด 13.50
ปริมาณ (หุ้น) 184,617
มูลค่า ('000 บาท) 2,499
ราคาเฉลี่ย* 13.54
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2769
ราคา Ceiling 17.60
ราคา Floor 9.55
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)