ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.50  /  1,207,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.70  /  81,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19 ก.ย. 2557 22:59:59
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.70
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 13.70
เปิด 13.60
สูงสุด 13.70
ต่ำสุด 13.50
ปริมาณ (หุ้น) 1,241,374
มูลค่า ('000 บาท) 16,768
ราคาเฉลี่ย* 13.51
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2769
ราคา Ceiling 17.80
ราคา Floor 9.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)