ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.10  /  306,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.20  /  27,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2558 23:00:05
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย XA
ล่าสุด 13.20
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.75
วันก่อนหน้า 13.30
เปิด 13.30
สูงสุด 13.40
ต่ำสุด 13.10
ปริมาณ (หุ้น) 1,776,985
มูลค่า ('000 บาท) 23,402
ราคาเฉลี่ย* 13.17
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2441
ราคา Ceiling 17.20
ราคา Floor 9.35
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)