ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.40  /  453,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.50  /  48,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.50
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.75
วันก่อนหน้า 13.40
เปิด 13.40
สูงสุด 13.60
ต่ำสุด 13.40
ปริมาณ (หุ้น) 1,906,698
มูลค่า ('000 บาท) 25,713
ราคาเฉลี่ย* 13.49
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2605
ราคา Ceiling 17.40
ราคา Floor 9.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)