ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.30  /  250,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.40  /  328,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 มี.ค. 2558 22:59:56
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.40
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +1.52
วันก่อนหน้า 13.20
เปิด 13.30
สูงสุด 13.40
ต่ำสุด 13.20
ปริมาณ (หุ้น) 414,089
มูลค่า ('000 บาท) 5,524
ราคาเฉลี่ย* 13.34
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2279
ราคา Ceiling 17.10
ราคา Floor 9.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)