ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.20  /  182,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.30  /  25,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 22:21:42
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.30
เปลี่ยนแปลง -0.20
%เปลี่ยนแปลง -1.48
วันก่อนหน้า 13.50
เปิด 13.40
สูงสุด 13.40
ต่ำสุด 13.10
ปริมาณ (หุ้น) 1,221,102
มูลค่า ('000 บาท) 16,219
ราคาเฉลี่ย* 13.28
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2605
ราคา Ceiling 17.50
ราคา Floor 9.45
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)