ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 12.90  /  228,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.00  /  28,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ต.ค. 2557 12:52:09
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย XA
ล่าสุด 13.00
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.76
วันก่อนหน้า 13.10
เปิด 13.10
สูงสุด 13.10
ต่ำสุด 12.90
ปริมาณ (หุ้น) 306,190
มูลค่า ('000 บาท) 3,984
ราคาเฉลี่ย* 13.01
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2605
ราคา Ceiling 17.00
ราคา Floor 9.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)