ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 12.30  /  559,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 12.40  /  8,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 18 ธ.ค. 2557 22:20:55
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 12.30
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 12.30
เปิด 12.30
สูงสุด 12.40
ต่ำสุด 12.30
ปริมาณ (หุ้น) 1,003,021
มูลค่า ('000 บาท) 12,429
ราคาเฉลี่ย* 12.39
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2441
ราคา Ceiling 15.90
ราคา Floor 8.65
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)