ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 14.00  /  591,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 14.10  /  505,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 22:59:54
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย XA
ล่าสุด 14.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 14.00
เปิด 14.00
สูงสุด 14.00
ต่ำสุด 14.00
ปริมาณ (หุ้น) 889,077
มูลค่า ('000 บาท) 12,447
ราคาเฉลี่ย* 14.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.2769
ราคา Ceiling 18.20
ราคา Floor 9.80
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)