ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.16  /  16,610,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.18  /  69,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 พ.ย. 2557 23:00:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.18
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.62
วันก่อนหน้า 3.20
เปิด 3.22
สูงสุด 3.22
ต่ำสุด 3.16
ปริมาณ (หุ้น) 135,144,269
มูลค่า ('000 บาท) 431,822
ราคาเฉลี่ย* 3.20
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 4.16
ราคา Floor 2.24
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)