ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.48  /  2,840,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.50  /  20,926,800
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 10 ก.ค. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.50
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 2.50
เปิด 2.50
สูงสุด 2.52
ต่ำสุด 2.46
ปริมาณ (หุ้น) 108,995,102
มูลค่า ('000 บาท) 271,070
ราคาเฉลี่ย* 2.49
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.24
ราคา Floor 1.75
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)