ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.92  /  13,048,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.94  /  39,752,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20 ส.ค. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.92
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.69
วันก่อนหน้า 2.90
เปิด 2.92
สูงสุด 2.94
ต่ำสุด 2.90
ปริมาณ (หุ้น) 234,400,127
มูลค่า ('000 บาท) 685,588
ราคาเฉลี่ย* 2.92
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.76
ราคา Floor 2.04
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)