ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.06  /  5,443,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.08  /  10,216,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2558 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.08
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.65
วันก่อนหน้า 3.06
เปิด 3.08
สูงสุด 3.08
ต่ำสุด 3.04
ปริมาณ (หุ้น) 48,862,637
มูลค่า ('000 บาท) 149,875
ราคาเฉลี่ย* 3.07
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.96
ราคา Floor 2.16
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)