ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 2.84  /  1,926,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 2.86  /  11,614,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 ก.ค. 2557 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 2.84
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.70
วันก่อนหน้า 2.86
เปิด 2.86
สูงสุด 2.88
ต่ำสุด 2.82
ปริมาณ (หุ้น) 163,788,034
มูลค่า ('000 บาท) 464,948
ราคาเฉลี่ย* 2.84
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.70
ราคา Floor 2.02
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)