ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.04  /  3,945,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.06  /  24,237,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 19:41:53
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.06
เปลี่ยนแปลง +0.04
%เปลี่ยนแปลง +1.32
วันก่อนหน้า 3.02
เปิด 3.02
สูงสุด 3.06
ต่ำสุด 3.02
ปริมาณ (หุ้น) 94,448,018
มูลค่า ('000 บาท) 287,240
ราคาเฉลี่ย* 3.04
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 3.92
ราคา Floor 2.12
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)