ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TMB : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 3.16  /  1,139,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 3.18  /  27,549,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ม.ค. 2558 19:02:27
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 3.18
เปลี่ยนแปลง +0.02
%เปลี่ยนแปลง +0.63
วันก่อนหน้า 3.16
เปิด 3.18
สูงสุด 3.20
ต่ำสุด 3.14
ปริมาณ (หุ้น) 101,223,716
มูลค่า ('000 บาท) 319,895
ราคาเฉลี่ย* 3.16
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.95
ราคา Ceiling 4.10
ราคา Floor 2.22
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)