ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 48.50  /  324,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 48.75  /  124,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 ม.ค. 2558 15:18:12
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 48.75
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.51
วันก่อนหน้า 49.00
เปิด 48.50
สูงสุด 48.75
ต่ำสุด 48.25
ปริมาณ (หุ้น) 1,718,902
มูลค่า ('000 บาท) 83,416
ราคาเฉลี่ย* 48.53
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 63.50
ราคา Floor 34.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)