ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 43.75  /  310,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 44.00  /  83,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 22:44:40
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 43.75
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.57
วันก่อนหน้า 44.00
เปิด 44.25
สูงสุด 44.50
ต่ำสุด 43.75
ปริมาณ (หุ้น) 2,165,324
มูลค่า ('000 บาท) 95,476
ราคาเฉลี่ย* 44.09
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 57.00
ราคา Floor 31.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)