ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 52.00  /  456,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 52.25  /  258,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 18:28:58
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 52.25
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.48
วันก่อนหน้า 52.00
เปิด 52.25
สูงสุด 52.25
ต่ำสุด 52.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,240,618
มูลค่า ('000 บาท) 64,558
ราคาเฉลี่ย* 52.04
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 67.50
ราคา Floor 36.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)