ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 51.75  /  27,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 52.00  /  145,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 19:13:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 51.75
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.49
วันก่อนหน้า 51.50
เปิด 51.75
สูงสุด 52.25
ต่ำสุด 51.75
ปริมาณ (หุ้น) 1,114,319
มูลค่า ('000 บาท) 57,813
ราคาเฉลี่ย* 51.88
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 66.75
ราคา Floor 36.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)