ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TOP : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 52.25  /  276,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 52.50  /  210,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ก.ค. 2557 13:13:27
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 52.50
เปลี่ยนแปลง -0.25
%เปลี่ยนแปลง -0.47
วันก่อนหน้า 52.75
เปิด 52.50
สูงสุด 52.75
ต่ำสุด 52.25
ปริมาณ (หุ้น) 509,636
มูลค่า ('000 บาท) 26,749
ราคาเฉลี่ย* 52.49
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 68.50
ราคา Floor 37.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)