ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.40  /  11,834,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 13.50  /  5,595,200
* ข้อมูลอาจล่าช้าถึง 15 นาทีและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
* ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2558 11:59:03
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.40
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 13.40
เปิด 13.50
สูงสุด 13.60
ต่ำสุด 13.40
ปริมาณ (หุ้น) 42,866,020
มูลค่า ('000 บาท) 578,938
ราคาเฉลี่ย* 13.51
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 17.40
ราคา Floor 9.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)