ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 13.90  /  2,534,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 14.00  /  4,043,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 03 มี.ค. 2558 18:08:03
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 13.90
เปลี่ยนแปลง -0.50
%เปลี่ยนแปลง -3.47
วันก่อนหน้า 14.40
เปิด 14.40
สูงสุด 14.50
ต่ำสุด 13.90
ปริมาณ (หุ้น) 241,125,068
มูลค่า ('000 บาท) 3,416,481
ราคาเฉลี่ย* 14.17
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 18.70
ราคา Floor 10.10
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)