ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 11.10  /  3,653,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 11.20  /  1,715,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ค. 2557 15:39:06
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 11.10
เปลี่ยนแปลง -0.30
%เปลี่ยนแปลง -2.63
วันก่อนหน้า 11.40
เปิด 11.50
สูงสุด 11.60
ต่ำสุด 10.80
ปริมาณ (หุ้น) 116,164,333
มูลค่า ('000 บาท) 1,293,288
ราคาเฉลี่ย* 11.13
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 14.80
ราคา Floor 8.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)