ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  41,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) ATO  /  1,055,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.ค. 2557 14:18:48
สถานะตลาด : Pre-Open2
เครื่องหมาย
ล่าสุด 11.20
เปลี่ยนแปลง -0.70
%เปลี่ยนแปลง -5.88
วันก่อนหน้า 11.90
เปิด 12.00
สูงสุด 12.00
ต่ำสุด 10.80
ปริมาณ (หุ้น) 179,001,632
มูลค่า ('000 บาท) 2,017,030
ราคาเฉลี่ย* 11.27
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 15.40
ราคา Floor 8.35
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)