ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.70  /  8,580,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.80  /  1,318,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 21:37:37
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.80
เปลี่ยนแปลง +0.20
%เปลี่ยนแปลง +1.89
วันก่อนหน้า 10.60
เปิด 10.70
สูงสุด 10.90
ต่ำสุด 10.60
ปริมาณ (หุ้น) 62,726,716
มูลค่า ('000 บาท) 676,178
ราคาเฉลี่ย* 10.78
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 13.70
ราคา Floor 7.45
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)