ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRUEIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.30  /  925,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.40  /  13,675,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 12:56:46
สถานะตลาด : Intermission
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.30
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 10.30
เปิด 10.30
สูงสุด 10.40
ต่ำสุด 10.30
ปริมาณ (หุ้น) 2,381,800
มูลค่า ('000 บาท) 24,534
ราคาเฉลี่ย* 10.30
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 13.30
ราคา Floor 7.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)