ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRUEIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.60  /  20,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.70  /  1,016,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ธ.ค. 2557 11:07:57
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.60
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.95
วันก่อนหน้า 10.50
เปิด 10.50
สูงสุด 10.60
ต่ำสุด 10.50
ปริมาณ (หุ้น) 546,000
มูลค่า ('000 บาท) 5,779
ราคาเฉลี่ย* 10.58
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 13.60
ราคา Floor 7.35
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)