ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRUEIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 11.60  /  1,200,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 11.70  /  498,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2558 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 11.60
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.85
วันก่อนหน้า 11.70
เปิด 11.60
สูงสุด 11.70
ต่ำสุด 11.60
ปริมาณ (หุ้น) 5,332,900
มูลค่า ('000 บาท) 62,143
ราคาเฉลี่ย* 11.65
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 15.20
ราคา Floor 8.20
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)