ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TRUEIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.10  /  7,566,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.20  /  398,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28 ส.ค. 2557 10:04:20
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.20
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 10.20
เปิด 10.20
สูงสุด 10.20
ต่ำสุด 10.20
ปริมาณ (หุ้น) 1,780,800
มูลค่า ('000 บาท) 18,164
ราคาเฉลี่ย* 10.20
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 10.00
ราคา Ceiling 13.20
ราคา Floor 7.15
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)