ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TSF-W2 : บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 0.37  /  100,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 0.40  /  65,500
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 05 มี.ค. 2558 14:59:38
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 0.40
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 0.40
เปิด 0.38
สูงสุด 0.44
ต่ำสุด 0.36
ปริมาณ (หุ้น) 574,200
มูลค่า ('000 บาท) 219
ราคาเฉลี่ย* 0.38
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) -
ราคา Ceiling 0.65
ราคา Floor 0.15
ราคาใช้สิทธิ 0.171
อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 : 1.75682
วันหมดอายุ 14/05/2558
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)