ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 71.50  /  230,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 71.75  /  19,100
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ย. 2557 19:18:58
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 71.75
เปลี่ยนแปลง +0.25
%เปลี่ยนแปลง +0.35
วันก่อนหน้า 71.50
เปิด 72.00
สูงสุด 72.00
ต่ำสุด 71.50
ปริมาณ (หุ้น) 2,455,188
มูลค่า ('000 บาท) 176,377
ราคาเฉลี่ย* 71.84
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 92.75
ราคา Floor 50.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)