ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 20.10  /  28,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 20.20  /  23,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 06 มี.ค. 2558 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 20.20
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.49
วันก่อนหน้า 20.30
เปิด 20.00
สูงสุด 20.20
ต่ำสุด 19.90
ปริมาณ (หุ้น) 15,157,421
มูลค่า ('000 บาท) 304,304
ราคาเฉลี่ย* 20.08
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.25
ราคา Ceiling 26.25
ราคา Floor 14.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)