ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 85.50  /  500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 85.75  /  278,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 22:59:57
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 85.75
เปลี่ยนแปลง +1.00
%เปลี่ยนแปลง +1.18
วันก่อนหน้า 84.75
เปิด 85.00
สูงสุด 86.00
ต่ำสุด 84.50
ปริมาณ (หุ้น) 3,623,678
มูลค่า ('000 บาท) 310,012
ราคาเฉลี่ย* 85.55
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 110.00
ราคา Floor 59.50
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)