ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 70.00  /  164,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 70.25  /  99,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02 ก.ย. 2557 11:13:28
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 70.25
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 70.25
เปิด 70.50
สูงสุด 70.75
ต่ำสุด 70.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,176,207
มูลค่า ('000 บาท) 82,751
ราคาเฉลี่ย* 70.35
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 91.25
ราคา Floor 49.25
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)