ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 21.70  /  37,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 21.80  /  173,700
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 30 ม.ค. 2558 23:00:05
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 21.80
เปลี่ยนแปลง -0.20
%เปลี่ยนแปลง -0.91
วันก่อนหน้า 22.00
เปิด 22.10
สูงสุด 22.20
ต่ำสุด 21.60
ปริมาณ (หุ้น) 9,297,496
มูลค่า ('000 บาท) 203,228
ราคาเฉลี่ย* 21.86
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.25
ราคา Ceiling 28.50
ราคา Floor 15.40
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)