ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 20.90  /  100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 21.00  /  1,506,100
* ข้อมูลอาจล่าช้าถึง 15 นาทีและจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
* ข้อมูลล่าสุด 17 เม.ย. 2558 23:00:02
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 21.00
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 21.00
เปิด 20.90
สูงสุด 21.00
ต่ำสุด 20.60
ปริมาณ (หุ้น) 8,732,460
มูลค่า ('000 บาท) 181,858
ราคาเฉลี่ย* 20.83
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 0.25
ราคา Ceiling 27.25
ราคา Floor 14.70
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)