ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
TUF : บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 74.00  /  198,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 74.50  /  439,200
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 21:49:04
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 74.50
เปลี่ยนแปลง +0.50
%เปลี่ยนแปลง +0.68
วันก่อนหน้า 74.00
เปิด 74.00
สูงสุด 74.50
ต่ำสุด 73.75
ปริมาณ (หุ้น) 2,034,580
มูลค่า ('000 บาท) 150,956
ราคาเฉลี่ย* 74.20
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 96.00
ราคา Floor 52.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)