ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UPOIC : บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.30  /  90,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.50  /  31,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 17 เม.ย. 2557 22:25:49
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.40
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.95
วันก่อนหน้า 10.50
เปิด 10.40
สูงสุด 10.40
ต่ำสุด 10.40
ปริมาณ (หุ้น) 27,701
มูลค่า ('000 บาท) 288
ราคาเฉลี่ย* 10.40
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 13.60
ราคา Floor 7.35
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)