ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UPOIC : บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 9.95  /  38,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.00  /  30,900
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ย. 2557 23:00:08
สถานะตลาด : Closed
เครื่องหมาย
ล่าสุด 9.95
เปลี่ยนแปลง -
%เปลี่ยนแปลง -
วันก่อนหน้า 9.95
เปิด 9.95
สูงสุด 10.00
ต่ำสุด 9.95
ปริมาณ (หุ้น) 18,200
มูลค่า ('000 บาท) 182
ราคาเฉลี่ย* 9.98
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 12.90
ราคา Floor 7.00
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)