ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UPOIC : บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.30  /  2,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.40  /  1,000
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 14:29:20
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.30
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -0.96
วันก่อนหน้า 10.40
เปิด 10.40
สูงสุด 10.40
ต่ำสุด 10.30
ปริมาณ (หุ้น) 23,400
มูลค่า ('000 บาท) 241
ราคาเฉลี่ย* 10.30
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 13.50
ราคา Floor 7.30
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)