ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UPOIC : บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.80  /  10,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 11.00  /  2,300
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22 ส.ค. 2557 10:54:56
สถานะตลาด : Open(I)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 11.00
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.92
วันก่อนหน้า 10.90
เปิด 11.00
สูงสุด 11.00
ต่ำสุด 11.00
ปริมาณ (หุ้น) 1,000
มูลค่า ('000 บาท) 11
ราคาเฉลี่ย* 11.00
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 14.10
ราคา Floor 7.65
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)