ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์
     
 
UPOIC : บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ค้นหาบริษัท / หลักทรัพย์จดทะเบียน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
งบการเงิน/ผลประกอบการ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสิทธิประโยชน์
ข่าว
ราคาวันนี้
ราคาย้อนหลัง
เลือกหลักทรัพย์
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 10.80  /  21,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 10.90  /  14,400
ATO - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC - คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลล่าสุด 01 ก.ย. 2557 14:29:44
สถานะตลาด : Open(II)
เครื่องหมาย
ล่าสุด 10.90
เปลี่ยนแปลง +0.10
%เปลี่ยนแปลง +0.93
วันก่อนหน้า 10.80
เปิด 10.80
สูงสุด 10.90
ต่ำสุด 10.80
ปริมาณ (หุ้น) 10,200
มูลค่า ('000 บาท) 110
ราคาเฉลี่ย* 10.83
* เฉพาะการซื้อขายแบบ Auto-matching เท่านั้น
ราคาพาร์ (บาท) 1.00
ราคา Ceiling 14.00
ราคา Floor 7.60
หมายเหตุ - ปริมาณ/มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto matching Trade Report, Odd Lot)