สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 31 ก.ค. 2557 23:00:08
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,502.39 -16.40 -1.08 1,525.34 1,501.36 10,084,112 51,231.96
SET50 1,006.97 -12.43 -1.22 1,022.99 1,005.54 1,287,348 30,289.82
SET100 2,225.06 -28.01 -1.24 2,262.43 2,222.87 2,752,579 40,435.31
SETHD 1,188.84 -25.36 -2.09 1,212.23 1,186.56 391,401 13,173.81
mai 549.11 -19.25 -3.39 571.88 547.98 2,281,442 4,187.03
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
TRUE <XR> 4,906,687 9.50 -1.50 (-13.64%)
CK 2,765,027 25.00 -1.50 (-5.66%)
PTT 1,946,251 319.00 -7.00 (-2.15%)
SCC 1,872,634 434.00 -18.00 (-3.98%)
INTUCH 1,870,176 68.50 +0.25 (+0.37%)
KTB 1,615,285 21.50 -0.80 (-3.59%)
SIM 1,356,844 3.40 - (-)
BLAND 1,322,057 2.08 -0.06 (-2.80%)
JAS 1,283,447 7.50 +0.15 (+2.04%)
KBANK 1,279,855 209.00 +2.00 (+0.97%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
RPC 165,107,200 1.52 +0.12 (+8.57%)
HANA 1,125,700 37.00 +2.50 (+7.25%)
AMC 31,568,600 2.96 +0.18 (+6.47%)
PACE 142,661,200 3.00 +0.18 (+6.38%)
PSL 10,966,900 23.90 +1.20 (+5.29%)
AFC 198,300 8.00 +0.40 (+5.26%)
SOLAR 10,485,700 6.45 +0.25 (+4.03%)
AJD 27,415,900 8.05 +0.30 (+3.87%)
FORTH 2,575,500 6.75 +0.25 (+3.85%)
PT 690,100 7.55 +0.25 (+3.42%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
N-PARK 795,485,400 0.07 - (-)
BLAND 620,897,700 2.08 -0.06 (-2.80%)
TRUE <XR> 499,735,300 9.50 -1.50 (-13.64%)
SIM 392,879,500 3.40 - (-)
IEC 349,994,600 0.04 - (-)
GEL 246,695,800 0.72 -0.01 (-1.37%)
TWZ 195,796,900 0.53 -0.01 (-1.85%)
JAS 171,981,300 7.50 +0.15 (+2.04%)
RPC 165,107,200 1.52 +0.12 (+8.57%)
BMCL 160,237,300 1.55 -0.09 (-5.49%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
WAT 36,959,100 0.06 -0.01 (-14.29%)
TRUE <XR> 499,735,300 9.50 -1.50 (-13.64%)
MPIC <XR> 411,400 2.04 -0.22 (-9.73%)
WIN 76,417,100 1.16 -0.12 (-9.38%)
POST 39,600 6.80 -0.60 (-8.11%)
SUTHA 25,699,600 7.85 -0.65 (-7.65%)
SVOA 27,334,600 1.63 -0.13 (-7.39%)
PF 53,869,700 1.16 -0.09 (-7.20%)
CKP 11,764,900 15.70 -1.10 (-6.55%)
CK 105,239,300 25.00 -1.50 (-5.66%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น