สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 26 ม.ค. 2558 19:22:03
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,588.31 -10.02 -0.63 1,610.78 1,588.04 12,421,546 57,749.52
SET50 1,062.93 -10.07 -0.94 1,083.47 1,062.68 1,011,560 27,211.95
SET100 2,351.23 -19.90 -0.84 2,392.50 2,350.73 2,846,069 35,371.77
SETHD 1,195.97 -2.42 -0.20 1,200.14 1,185.40 483,610 11,634.72
mai 742.66 -10.75 -1.43 757.08 737.89 1,204,102 3,781.08
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
TRUE 5,558,956 13.50 +0.70 (+5.47%)
KBANK 2,165,161 232.00 -3.00 (-1.28%)
IFEC 1,951,904 16.40 +1.00 (+6.49%)
ITD 1,826,306 8.85 - (-)
BAY 1,759,145 78.00 -12.50 (-13.81%)
PTT 1,564,507 345.00 -3.00 (-0.86%)
SCB 1,395,865 186.00 -1.00 (-0.53%)
KTB 1,245,815 23.10 +0.10 (+0.43%)
TPIPL 1,109,619 2.20 +0.12 (+5.77%)
GENCO 1,067,508 6.60 +0.50 (+8.20%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
PRG 11,200 14.60 +2.60 (+21.67%)
KC 93,641,300 6.00 +1.00 (+20.00%)
TLUXE 54,359,000 8.00 +1.30 (+19.40%)
TPOLY 47,721,700 6.10 +0.95 (+18.45%)
RICH 248,385,600 2.78 +0.36 (+14.88%)
KTP 17,036,200 3.40 +0.40 (+13.33%)
SENA 35,080,600 3.60 +0.40 (+12.50%)
AI 15,788,200 10.80 +1.20 (+12.50%)
TIPCO 8,410,000 7.60 +0.75 (+10.95%)
ECL 263,946,800 3.70 +0.36 (+10.78%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
TPIPL 516,457,200 2.20 +0.12 (+5.77%)
IEC 466,057,400 0.05 - (-)
NPARK 454,255,000 0.05 - (-)
TRUE 418,543,200 13.50 +0.70 (+5.47%)
BLAND 346,404,800 1.75 +0.01 (+0.57%)
BMCL 288,923,700 1.95 -0.05 (-2.50%)
ECL 263,946,800 3.70 +0.36 (+10.78%)
RICH 248,385,600 2.78 +0.36 (+14.88%)
ITD 206,645,100 8.85 - (-)
EMC 200,314,900 1.03 +0.09 (+9.57%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
ML 74,366,200 3.18 -0.76 (-19.29%)
INSURE 100 30.25 -5.50 (-15.38%)
BAY 19,048,300 78.00 -12.50 (-13.81%)
M-AAA 5,521,400 0.13 -0.02 (-13.33%)
ACD 14,168,200 5.15 -0.75 (-12.71%)
UT 18,400 13.40 -1.90 (-12.42%)
POLAR 166,747,500 0.63 -0.08 (-11.27%)
DCON <XW> 24,788,100 1.80 -0.20 (-10.00%)
PT 8,610,900 12.50 -1.20 (-8.76%)
TH 52,894,400 2.40 -0.22 (-8.40%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น