สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ค. 2557 22:31:37
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,541.56 +20.75 +1.36 1,541.76 1,526.45 25,377,978 47,606.74
SET50 1,033.86 +14.14 +1.39 1,033.86 1,024.00 866,164 20,943.98
SET100 2,284.98 +33.59 +1.49 2,284.98 2,261.23 2,890,418 32,808.34
SETHD 1,237.22 +14.23 +1.16 1,237.22 1,227.86 656,857 11,251.09
mai 555.46 +10.26 +1.88 555.82 548.00 1,634,662 3,202.13
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
CK 2,135,344 23.40 +1.10 (+4.93%)
ADVANC 1,761,213 207.00 +1.00 (+0.49%)
BLAND 1,581,741 2.18 +0.08 (+3.81%)
BBL 1,544,399 202.00 +2.50 (+1.25%)
SAWAD 1,432,438 22.40 +0.70 (+3.23%)
CPF 1,407,150 28.25 +0.75 (+2.73%)
TRUE 1,374,590 11.40 - (-)
KTB 1,180,267 22.50 +0.30 (+1.35%)
TICON 986,859 18.20 -1.30 (-6.67%)
N-PARK 959,261 0.07 -0.03 (-30.00%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
WAT 1,391,388,600 0.07 +0.01 (+16.67%)
ROCK 200 29.75 +3.75 (+14.42%)
MACO 12,991,300 15.50 +1.90 (+13.97%)
CKP 60,483,200 16.00 +1.70 (+11.89%)
TH 40,763,500 3.04 +0.32 (+11.76%)
RCL 14,476,300 8.30 +0.65 (+8.50%)
BJCHI 4,459,100 36.50 +2.75 (+8.15%)
ECL 73,010,900 1.24 +0.09 (+7.83%)
ESTAR 97,262,000 1.03 +0.07 (+7.29%)
HMPRO 57,479,700 10.60 +0.70 (+7.07%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
N-PARK 12,033,894,600 0.07 -0.03 (-30.00%)
WAT 1,391,388,600 0.07 +0.01 (+16.67%)
IEC 741,368,500 0.04 - (-)
TWZ 736,025,200 0.60 -0.01 (-1.64%)
BLAND 733,022,500 2.18 +0.08 (+3.81%)
AQ 382,871,900 0.42 -0.03 (-6.67%)
GEL 381,431,400 0.81 - (-)
TGPRO 320,384,100 0.68 +0.02 (+3.03%)
SIRI 309,020,100 2.50 +0.16 (+6.84%)
BMCL 286,540,000 1.70 -0.01 (-0.58%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
N-PARK 12,033,894,600 0.07 -0.03 (-30.00%)
FNS 10,215,000 4.24 -0.38 (-8.23%)
AJD 43,430,800 7.30 -0.60 (-7.59%)
TICON 53,616,900 18.20 -1.30 (-6.67%)
AQ 382,871,900 0.42 -0.03 (-6.67%)
NEW 200 59.50 -3.75 (-5.93%)
RPC 68,872,000 2.92 -0.18 (-5.81%)
M-AAA 1,600 12.10 -0.50 (-3.97%)
PRIN 13,982,700 1.77 -0.07 (-3.80%)
CTARAF 546,200 5.10 -0.20 (-3.77%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น