สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 22 ต.ค. 2557 22:59:57
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,532.72 +6.58 +0.43 1,535.38 1,523.89 18,404,921 37,275.97
SET50 1,018.42 +3.63 +0.36 1,021.10 1,011.47 641,976 18,375.16
SET100 2,256.35 +8.94 +0.40 2,261.95 2,241.48 1,603,721 22,829.92
SETHD 1,196.71 -1.31 -0.11 1,205.05 1,191.44 280,690 9,044.50
mai 686.10 +13.69 +2.04 686.10 675.91 2,139,600 6,823.65
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
TRUE 1,534,916 10.60 -0.20 (-1.85%)
ADVANC 1,505,773 228.00 +5.00 (+2.24%)
SCB 1,448,468 170.00 -2.50 (-1.45%)
KTB 1,388,976 22.50 -0.60 (-2.60%)
KBANK 1,301,160 232.00 - (-)
PTT 1,165,275 352.00 -1.00 (-0.28%)
PTTEP 904,142 144.00 +0.50 (+0.35%)
JAS <NP> 882,470 6.90 +0.30 (+4.55%)
BBL 756,587 192.50 -1.50 (-0.77%)
BTC 751,071 1.27 +0.02 (+1.60%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
ABC 74,601,900 4.46 +1.02 (+29.65%)
ACD 73,454,700 5.95 +0.85 (+16.67%)
SPG 1,100 37.50 +4.25 (+12.78%)
SVOA 224,998,700 2.10 +0.23 (+12.30%)
SAWANG 100 17.40 +1.60 (+10.13%)
LIVE 967,104,500 0.34 +0.03 (+9.68%)
KC 25,489,100 1.59 +0.13 (+8.90%)
URBNPF 100 4.00 +0.32 (+8.70%)
EIC 8,170,500 2.54 +0.20 (+8.55%)
SOLAR 23,648,900 13.30 +1.00 (+8.13%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
NPARK 4,609,407,100 0.06 - (-)
IEC 3,094,182,200 0.05 -0.01 (-16.67%)
LIVE 967,104,500 0.34 +0.03 (+9.68%)
BTC 553,469,000 1.27 +0.02 (+1.60%)
MAX 246,795,900 1.14 +0.07 (+6.54%)
TPIPL 236,186,000 1.81 +0.01 (+0.56%)
WAT 234,366,100 0.04 -0.01 (-20.00%)
SVOA 224,998,700 2.10 +0.23 (+12.30%)
SYNTEC 222,615,800 2.58 +0.14 (+5.74%)
BMCL 222,018,900 1.74 +0.04 (+2.35%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
WAT 234,366,100 0.04 -0.01 (-20.00%)
IEC 3,094,182,200 0.05 -0.01 (-16.67%)
BTNC 200 20.00 -2.30 (-10.31%)
AMANAH 58,850,100 1.17 -0.08 (-6.40%)
APURE 74,503,400 1.96 -0.12 (-5.77%)
TFI 39,577,800 1.72 -0.10 (-5.49%)
JUTHA 20,588,200 4.14 -0.24 (-5.48%)
MC 5,791,500 16.20 -0.80 (-4.71%)
SMM 16,721,700 2.04 -0.10 (-4.67%)
SAM 48,315,100 2.60 -0.12 (-4.41%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น