สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 05 มี.ค. 2558 10:21:29
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,555.98 -6.86 -0.44 1,560.15 1,551.15 3,083,668 11,702.34
SET50 1,022.96 -4.93 -0.48 1,026.66 1,018.98 264,644 6,131.06
SET100 2,280.76 -11.57 -0.50 2,289.08 2,271.79 756,076 8,047.12
SETHD 1,188.98 -2.79 -0.23 1,191.84 1,184.34 184,507 3,274.38
mai 762.25 -8.82 -1.14 768.56 756.41 243,341 551.87
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
JAS <XD> 738,194 7.20 -1.45 (-16.76%)
TRUE 691,664 13.70 -0.20 (-1.44%)
KBANK 566,465 226.00 +3.00 (+1.35%)
BMCL 544,102 2.18 -0.02 (-0.91%)
KTB 481,255 23.00 +0.20 (+0.88%)
ADVANC 399,048 234.00 - (-)
TPIPL 364,236 3.26 -0.20 (-5.78%)
BBL 359,602 181.50 -0.50 (-0.27%)
PTT <XD> 324,491 338.00 -2.00 (-0.59%)
SCB 291,042 171.00 +1.50 (+0.88%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
PG 5,000 11.00 +2.00 (+22.22%)
MFC 62,300 35.00 +4.00 (+12.90%)
AJD 45,220,000 3.12 +0.26 (+9.09%)
S11 17,015,200 14.30 +0.80 (+5.93%)
ABC 31,273,600 5.70 +0.30 (+5.56%)
PE 909,500 1.38 +0.07 (+5.34%)
BROCK 14,737,500 3.20 +0.16 (+5.26%)
NMG 9,267,200 2.44 +0.12 (+5.17%)
SAMCO 6,539,400 6.45 +0.30 (+4.88%)
KDH 300 94.00 +3.00 (+3.30%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
BMCL 247,698,000 2.18 -0.02 (-0.91%)
NPARK 149,956,300 0.04 - (-)
BIG 131,553,400 2.08 -0.16 (-7.14%)
TPIPL 110,966,200 3.26 -0.20 (-5.78%)
JAS <XD> 104,579,700 7.20 -1.45 (-16.76%)
MAX 93,085,700 0.35 -0.02 (-5.41%)
IEC 66,116,200 0.05 - (-)
SUPER 58,108,700 2.26 +0.06 (+2.73%)
TRUE 50,393,300 13.70 -0.20 (-1.44%)
AQ 46,550,400 0.40 +0.01 (+2.56%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
JAS <XD> 104,579,700 7.20 -1.45 (-16.76%)
GJS <NP> 6,904,600 0.05 -0.01 (-16.67%)
CPL <XD> 12,400 33.25 -3.25 (-8.90%)
TSTE 7,400 18.90 -1.60 (-7.80%)
BIG 131,553,400 2.08 -0.16 (-7.14%)
BAY 2,183,500 51.75 -3.75 (-6.76%)
SEAFCO 2,757,000 11.40 -0.70 (-5.79%)
TPIPL 110,966,200 3.26 -0.20 (-5.78%)
MAX 93,085,700 0.35 -0.02 (-5.41%)
TRC 7,810,300 8.40 -0.45 (-5.08%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น