สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 27 พ.ย. 2557 17:17:45
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,599.82 +8.82 +0.55 1,602.28 1,593.00 18,615,491 50,056.37
SET50 1,074.80 +5.69 +0.53 1,076.94 1,069.95 766,882 19,171.04
SET100 2,375.29 +12.46 +0.53 2,381.01 2,365.13 1,602,063 25,479.17
SETHD 1,283.53 -0.15 -0.01 1,290.49 1,279.24 253,935 8,816.79
mai 731.98 +13.23 +1.84 732.08 717.94 1,871,589 4,760.03
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
MTLS 8,196,604 12.00 +0.10 (+0.84%)
JAS <NP> 1,946,153 7.90 -0.15 (-1.86%)
ITD 1,627,055 7.40 - (-)
CGD 1,576,644 2.48 +0.22 (+9.73%)
TRUE 1,421,284 12.10 +0.30 (+2.54%)
PTT 1,268,321 390.00 -4.00 (-1.02%)
AOT 1,210,344 271.00 +10.00 (+3.83%)
GEL 1,097,501 1.18 +0.09 (+8.26%)
SCB 1,052,238 193.00 +2.00 (+1.05%)
ACD 975,502 9.55 +2.05 (+27.33%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
ACD 105,881,600 9.55 +2.05 (+27.33%)
AJD 174,782,400 3.92 +0.58 (+17.37%)
GJS <NP> 62,378,500 0.08 +0.01 (+14.29%)
CGD 724,196,000 2.48 +0.22 (+9.73%)
MAX 198,136,200 0.90 +0.07 (+8.43%)
GEL 963,296,500 1.18 +0.09 (+8.26%)
MFC 52,200 37.75 +2.75 (+7.86%)
CGS 16,268,700 1.81 +0.13 (+7.74%)
AQUA 60,986,700 1.31 +0.09 (+7.38%)
UNIQ 67,189,900 11.80 +0.80 (+7.27%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
NPARK 1,220,274,900 0.06 - (-)
GEL 963,296,500 1.18 +0.09 (+8.26%)
IEC 952,241,800 0.06 - (-)
CGD 724,196,000 2.48 +0.22 (+9.73%)
MTLS 672,459,500 12.00 +0.10 (+0.84%)
AQ 475,817,400 0.49 +0.01 (+2.08%)
WAT 263,397,000 0.05 - (-)
JAS <NP> 243,910,200 7.90 -0.15 (-1.86%)
ITD 219,859,900 7.40 - (-)
MAX 198,136,200 0.90 +0.07 (+8.43%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
SFP 600 290.00 -20.00 (-6.45%)
RCI 1,183,900 3.88 -0.22 (-5.37%)
TIW 1,800 106.00 -6.00 (-5.36%)
PRG 500 13.20 -0.60 (-4.35%)
SPC 21,600 40.75 -1.50 (-3.55%)
MALEE 2,290,800 29.50 -1.00 (-3.28%)
SSI 7,496,700 0.31 -0.01 (-3.12%)
PSL 2,187,200 18.90 -0.60 (-3.08%)
ECL 13,390,300 2.52 -0.08 (-3.08%)
MAJOR 541,000 25.75 -0.75 (-2.83%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น