สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 16 ก.ย. 2557 20:25:33
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,565.41 -13.71 -0.87 1,583.91 1,565.41 14,739,362 47,024.61
SET50 1,043.58 -9.43 -0.90 1,055.91 1,043.58 822,824 17,183.43
SET100 2,314.64 -21.19 -0.91 2,342.43 2,314.64 2,049,791 28,010.19
SETHD 1,245.96 -8.22 -0.66 1,257.93 1,245.12 373,682 7,716.64
mai 683.58 -6.97 -1.01 697.58 683.42 2,872,305 9,335.98
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
CK 2,769,007 27.50 -0.50 (-1.79%)
TRUE 2,487,848 12.40 +0.10 (+0.81%)
CKP 2,138,217 18.60 -0.50 (-2.62%)
ITD 1,330,283 5.85 -0.25 (-4.10%)
JAS 1,310,884 7.05 -0.25 (-3.42%)
PTT <XD> 1,067,512 352.00 - (-)
DEMCO 1,011,445 16.80 - (-)
GRAND 951,021 2.06 -0.02 (-0.96%)
ADVANC 929,352 210.00 -2.00 (-0.94%)
KTB 809,464 23.40 -0.20 (-0.85%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
GJS <NP> 289,958,200 0.09 +0.02 (+28.57%)
GSTEL <NP> 214,234,400 0.24 +0.05 (+26.32%)
INSURE 1,200 52.00 +8.00 (+18.18%)
EIC 98,883,600 3.08 +0.42 (+15.79%)
URBNPF 100 4.14 +0.38 (+10.11%)
SIAM 35,516,100 2.66 +0.24 (+9.92%)
LOXLEY 153,559,700 4.62 +0.30 (+6.94%)
NUSA 284,920,900 1.42 +0.09 (+6.77%)
MAJOR 7,239,600 23.60 +1.00 (+4.42%)
PAE 188,441,900 0.97 +0.04 (+4.30%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
IEC <XR> 1,323,103,400 0.03 -0.01 (-25.00%)
TWZ 1,005,567,700 0.57 +0.02 (+3.64%)
PF 469,798,200 1.48 -0.02 (-1.33%)
N-PARK 461,261,600 0.06 - (-)
GRAND 424,759,100 2.06 -0.02 (-0.96%)
GEL 366,966,500 0.75 +0.01 (+1.35%)
GJS <NP> 289,958,200 0.09 +0.02 (+28.57%)
NUSA 284,920,900 1.42 +0.09 (+6.77%)
WAT 247,085,300 0.05 -0.01 (-16.67%)
TGPRO 228,681,300 0.65 -0.02 (-2.99%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
IEC <XR> 1,323,103,400 0.03 -0.01 (-25.00%)
WAT 247,085,300 0.05 -0.01 (-16.67%)
FORTH <XB> 4,983,800 6.70 -0.95 (-12.42%)
MILL <NP> 22,762,900 2.30 -0.24 (-9.45%)
TNL 1,200 25.25 -2.50 (-9.01%)
TCOAT 1,000 20.20 -1.90 (-8.60%)
EE 39,889,700 1.23 -0.09 (-6.82%)
TCC 46,815,600 1.50 -0.10 (-6.25%)
ABC 3,209,500 5.35 -0.35 (-6.14%)
SOLAR 19,769,200 7.85 -0.50 (-5.99%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น