สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 21 พ.ย. 2557 15:07:25
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,575.62 +6.94 +0.44 1,578.39 1,567.32 9,501,549 35,529.76
SET50 1,051.77 +5.10 +0.49 1,054.95 1,045.15 378,326 13,126.81
SET100 2,326.76 +12.05 +0.52 2,333.18 2,312.02 898,689 17,307.81
SETHD 1,265.10 +8.54 +0.68 1,267.46 1,255.95 205,160 6,119.98
mai 741.56 -1.74 -0.23 747.90 741.38 1,444,366 4,102.62
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
CBG 7,304,898 33.50 +5.50 (+19.64%)
ITD 1,404,473 7.40 +0.50 (+7.25%)
KBANK 1,210,089 251.00 +8.00 (+3.29%)
SCB 894,054 187.00 +2.50 (+1.36%)
DTAC 867,393 95.00 -2.50 (-2.56%)
ADVANC 817,025 237.00 +1.00 (+0.42%)
BBL 776,120 201.00 +2.50 (+1.26%)
S 770,841 10.40 +0.40 (+4.00%)
GEL 759,286 1.26 +0.05 (+4.13%)
AOT 669,654 265.00 +10.00 (+3.92%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
CBG 207,575,300 33.50 +5.50 (+19.64%)
NPARK 1,361,281,400 0.07 +0.01 (+16.67%)
GJS <NP> 43,632,200 0.08 +0.01 (+14.29%)
TFD 53,076,900 6.30 +0.65 (+11.50%)
OGC 98,600 45.75 +4.50 (+10.91%)
PE 115,000,200 1.49 +0.13 (+9.56%)
SAM 95,113,500 2.54 +0.20 (+8.55%)
ITD 195,052,800 7.40 +0.50 (+7.25%)
RICH 47,000,600 2.36 +0.14 (+6.31%)
GSTEL <NP> 90,369,900 0.17 +0.01 (+6.25%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
WAT 1,974,820,400 0.05 - (-)
NPARK 1,361,281,400 0.07 +0.01 (+16.67%)
GEL 608,995,600 1.26 +0.05 (+4.13%)
IEC 225,283,300 0.07 - (-)
ESTAR 218,331,600 1.29 +0.01 (+0.78%)
CBG 207,575,300 33.50 +5.50 (+19.64%)
ITD 195,052,800 7.40 +0.50 (+7.25%)
CGD 164,013,700 3.26 -0.04 (-1.21%)
PE 115,000,200 1.49 +0.13 (+9.56%)
MAX 106,007,200 0.99 +0.04 (+4.21%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
MILL <NP, XA> 40,932,000 2.46 -0.58 (-19.08%)
INSURE 300 45.25 -6.75 (-12.98%)
NEW 1,700 47.00 -6.00 (-11.32%)
MLINK 55,316,300 4.58 -0.42 (-8.40%)
SUPER 22,523,600 20.10 -1.50 (-6.94%)
SOLAR 23,585,100 14.50 -0.70 (-4.61%)
EVER 33,419,100 3.38 -0.16 (-4.52%)
SSC 1,000 81.75 -3.25 (-3.82%)
CTW 184,800 11.60 -0.40 (-3.33%)
LRH 81,800 30.00 -1.00 (-3.23%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น