สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 24 ต.ค. 2557 23:00:02
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,539.91 +7.19 +0.47 1,540.92 1,534.81 12,782,627 41,724.82
SET50 1,022.37 +3.95 +0.39 1,024.69 1,018.31 535,580 23,084.92
SET100 2,266.00 +9.65 +0.43 2,270.19 2,257.37 1,457,356 27,177.62
SETHD 1,200.27 +3.56 +0.30 1,206.53 1,195.07 342,818 15,039.27
mai 699.67 +13.57 +1.98 702.13 689.76 2,656,067 7,064.51
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
BBL 1,982,378 196.00 +3.50 (+1.82%)
KBANK 1,573,076 235.00 +3.00 (+1.29%)
ADVANC 1,235,981 228.00 - (-)
KTB 1,171,151 22.20 -0.30 (-1.33%)
SCB 1,138,652 173.00 +3.00 (+1.76%)
PTT 1,110,090 352.00 - (-)
BTC 916,535 1.36 +0.09 (+7.09%)
PTTEP 794,029 143.00 -1.00 (-0.69%)
TUF 681,902 71.00 -1.00 (-1.39%)
TRUE 676,169 10.80 +0.20 (+1.89%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
ACD 72,872,900 7.70 +1.75 (+29.41%)
RICH 235,994,600 1.15 +0.26 (+29.21%)
ABC 120,336,800 5.70 +1.24 (+27.80%)
GENCO 150,673,100 2.18 +0.47 (+27.49%)
IEC 2,456,893,900 0.06 +0.01 (+20.00%)
PRECHA 17,029,200 2.96 +0.46 (+18.40%)
MLINK 108,640,400 4.88 +0.52 (+11.93%)
PERM 166,229,900 3.50 +0.30 (+9.38%)
IFEC 70,129,700 8.20 +0.65 (+8.61%)
PRG 800 13.90 +1.10 (+8.59%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
IEC 2,456,893,900 0.06 +0.01 (+20.00%)
NPARK 1,327,287,900 0.06 - (-)
BTC 666,844,900 1.36 +0.09 (+7.09%)
TPIPL 290,099,800 1.84 +0.03 (+1.66%)
MAX <NP> 252,739,900 1.10 -0.04 (-3.51%)
RICH 235,994,600 1.15 +0.26 (+29.21%)
BMCL 228,533,400 1.80 +0.06 (+3.45%)
WAT 188,745,000 0.04 - (-)
GSTEL <NP> 169,276,500 0.19 -0.01 (-5.00%)
PERM 166,229,900 3.50 +0.30 (+9.38%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
DTCI 5,600 36.00 -4.25 (-10.56%)
URBNPF 100 3.62 -0.38 (-9.50%)
SAWANG 2,100 15.80 -1.60 (-9.20%)
SVOA 70,602,200 1.92 -0.18 (-8.57%)
GSTEL <NP> 169,276,500 0.19 -0.01 (-5.00%)
MATI 141,200 6.45 -0.30 (-4.44%)
TPCORP 4,600 12.00 -0.50 (-4.00%)
MAX <NP> 252,739,900 1.10 -0.04 (-3.51%)
KC 9,055,800 1.54 -0.05 (-3.14%)
TCMC 1,229,000 2.60 -0.08 (-2.99%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น