สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 01 เม.ย. 2558 20:11:45
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,525.58 +19.64 +1.30 1,525.63 1,502.74 33,801,110 38,003.45
SET50 1,010.04 +12.38 +1.24 1,010.13 995.03 965,190 19,747.58
SET100 2,245.91 +30.51 +1.38 2,246.08 2,209.75 2,128,267 27,258.81
SETHD 1,164.48 +4.51 +0.39 1,168.71 1,155.63 559,173 9,901.71
mai 695.24 +24.14 +3.60 695.24 671.36 1,242,002 2,626.06
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
TRUE 1,756,499 13.00 +0.50 (+4.00%)
JAS 1,604,764 5.65 -0.10 (-1.74%)
AOT 1,377,100 291.00 +11.00 (+3.93%)
TPIPL 1,043,586 2.96 +0.10 (+3.50%)
ITD 1,019,029 7.75 +0.60 (+8.39%)
PTT 956,652 324.00 +1.00 (+0.31%)
IRPC 912,715 4.38 +0.08 (+1.86%)
ADVANC 842,603 241.00 +4.00 (+1.69%)
IFEC 803,382 13.30 +1.00 (+8.13%)
CPF 748,106 22.80 +0.30 (+1.33%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
VARO 1,009,000 10.40 +2.35 (+29.19%)
RICH 162,127,900 1.91 +0.26 (+15.76%)
WIIK 26,865,000 3.92 +0.48 (+13.95%)
PTG 50,110,000 11.20 +1.25 (+12.56%)
CWT 19,706,500 4.96 +0.52 (+11.71%)
GENCO 66,572,600 4.20 +0.44 (+11.70%)
EVER 62,151,900 2.20 +0.23 (+11.68%)
THAI 10,959,000 12.00 +1.20 (+11.11%)
GFPT 7,573,200 12.60 +1.20 (+10.53%)
TCOAT 1,500 21.20 +2.00 (+10.42%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
NPARK 6,664,443,000 0.05 - (-)
IEC 574,791,700 0.05 - (-)
TPIPL 352,636,500 2.96 +0.10 (+3.50%)
JAS 285,733,400 5.65 -0.10 (-1.74%)
IRPC 209,741,800 4.38 +0.08 (+1.86%)
RICH 162,127,900 1.91 +0.26 (+15.76%)
TRUE 137,558,000 13.00 +0.50 (+4.00%)
ITD 134,978,200 7.75 +0.60 (+8.39%)
SUPER 126,582,100 2.22 +0.06 (+2.78%)
SIRI 103,596,400 1.91 +0.06 (+3.24%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
TTI 200 26.00 -1.50 (-5.45%)
SSC 2,800 73.50 -4.00 (-5.16%)
UP <XD> 600 32.00 -1.50 (-4.48%)
PRG 1,200 11.40 -0.50 (-4.20%)
AFC 10,200 13.10 -0.50 (-3.68%)
TSC 1,400 13.40 -0.50 (-3.60%)
TNPC 369,500 11.30 -0.40 (-3.42%)
ROH 100 23.50 -0.70 (-2.89%)
URBNPF 32,800 4.76 -0.14 (-2.86%)
SPPT 55,627,400 3.42 -0.10 (-2.84%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น