สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 31 ต.ค. 2557 21:43:18
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,584.16 +18.81 +1.20 1,584.35 1,567.27 22,633,670 47,565.23
SET50 1,053.22 +15.85 +1.53 1,053.22 1,038.47 648,222 20,479.83
SET100 2,333.46 +33.11 +1.44 2,333.50 2,303.40 1,617,891 25,902.25
SETHD 1,241.59 +21.16 +1.73 1,241.59 1,220.65 304,063 11,415.14
mai 723.78 +5.64 +0.79 728.82 720.48 2,756,957 10,773.27
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
TRUE 1,929,137 11.80 +0.50 (+4.42%)
SCB 1,486,936 177.50 +1.50 (+0.85%)
BBL 1,376,776 198.00 +2.00 (+1.02%)
PTT 1,260,649 368.00 +14.00 (+3.95%)
AEC 1,248,177 1.80 +0.24 (+15.38%)
PTTEP 1,220,040 146.50 - (-)
MAX <NP> 855,570 1.06 +0.02 (+1.92%)
ADVANC 833,546 239.00 +4.00 (+1.70%)
KTB 832,156 23.30 +0.60 (+2.64%)
KBANK 831,191 236.00 +3.00 (+1.29%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
UT 29,900 16.50 +3.80 (+29.92%)
LIVE 1,569,255,000 0.42 +0.07 (+20.00%)
AEC 670,560,700 1.80 +0.24 (+15.38%)
WAT 4,722,395,100 0.08 +0.01 (+14.29%)
ACD 56,003,900 11.40 +1.40 (+14.00%)
TEAM 70,689,700 2.78 +0.26 (+10.32%)
BTNC 1,000 22.00 +2.00 (+10.00%)
EIC 13,777,100 2.90 +0.26 (+9.85%)
WORK 1,533,200 37.50 +3.25 (+9.49%)
JCT 1,000 137.50 +10.50 (+8.27%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
WAT 4,722,395,100 0.08 +0.01 (+14.29%)
LIVE 1,569,255,000 0.42 +0.07 (+20.00%)
IEC 1,298,666,400 0.06 - (-)
AQ 846,838,100 0.47 -0.04 (-7.84%)
MAX <NP> 794,485,300 1.06 +0.02 (+1.92%)
AEC 670,560,700 1.80 +0.24 (+15.38%)
NPARK 669,688,100 0.07 - (-)
GSTEL <NP> 510,993,100 0.20 - (-)
GEL 380,625,400 0.90 +0.02 (+2.27%)
KC 323,239,400 1.87 +0.03 (+1.63%)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
SPG 10,600 35.00 -5.00 (-12.50%)
AQ 846,838,100 0.47 -0.04 (-7.84%)
EE 90,085,200 1.56 -0.08 (-4.88%)
RCI 25,217,400 5.00 -0.25 (-4.76%)
BROCK 12,566,100 2.50 -0.12 (-4.58%)
TH 17,861,600 2.12 -0.10 (-4.50%)
SAM 18,599,100 2.58 -0.12 (-4.44%)
MATI 283,000 6.80 -0.30 (-4.23%)
WAVE 36,100 85.75 -3.75 (-4.19%)
CWT 1,043,800 2.40 -0.10 (-4.00%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น