สิบอันดับหลักทรัพย์
     
 
ข้อมูลล่าสุด 01 ต.ค. 2557 23:00:00
ดัชนี ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,587.35 +1.68 +0.11 1,595.21 1,585.22 13,194,321 50,688.22
SET50 1,057.88 +0.66 +0.06 1,064.43 1,056.12 1,241,617 23,466.84
SET100 2,346.58 +1.80 +0.08 2,360.57 2,342.80 2,479,891 33,020.41
SETHD 1,258.32 +4.82 +0.38 1,263.83 1,253.40 474,419 12,577.90
mai 705.01 +6.75 +0.97 707.76 700.60 2,401,270 6,029.57
SET mai
เลือกดูตามประเภทหลักทรัพย์

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ มูลค่า AOM 
('000 บาท)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
TRUE 3,628,113 11.60 -0.30 (-2.52%)
PTT 3,165,731 366.00 +6.00 (+1.67%)
TTA 1,793,484 22.70 +0.30 (+1.34%)
IRPC 1,787,442 3.56 +0.12 (+3.49%)
UNIQ 1,336,836 11.90 +0.60 (+5.31%)
SUTHA 1,329,189 9.40 +0.10 (+1.08%)
KTB 1,301,053 24.00 +0.30 (+1.27%)
CGD 1,150,507 1.80 -0.11 (-5.76%)
PTTEP 1,124,248 157.50 -2.50 (-1.56%)
PRECHA 962,992 4.72 +1.08 (+29.67%)
  ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
PRECHA 214,846,700 4.72 +1.08 (+29.67%)
NPARK 1,093,233,900 0.06 +0.01 (+20.00%)
MACO 19,708,600 22.90 +2.70 (+13.37%)
PRINC 60,228,800 4.88 +0.54 (+12.44%)
AQ 403,364,900 0.51 +0.05 (+10.87%)
RCI 22,900,400 4.34 +0.40 (+10.15%)
SIAM 54,048,600 2.78 +0.24 (+9.45%)
MAX 515,065,500 0.99 +0.08 (+8.79%)
ML 23,750,400 1.68 +0.12 (+7.69%)
PAE 96,041,400 0.96 +0.06 (+6.67%)
 
ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
NPARK 1,093,233,900 0.06 +0.01 (+20.00%)
IEC 781,339,300 0.03 - (-)
CGD 634,090,100 1.80 -0.11 (-5.76%)
GEL 632,695,800 0.88 - (-)
MAX 515,065,500 0.99 +0.08 (+8.79%)
IRPC 489,105,100 3.56 +0.12 (+3.49%)
AQ 403,364,900 0.51 +0.05 (+10.87%)
BLAND 332,583,300 2.16 -0.02 (-0.92%)
TRUE 308,760,600 11.60 -0.30 (-2.52%)
GJS <NP> 304,707,500 0.08 - (-)
  ราคาลดลง 10 อันดับ
หลักทรัพย์ ปริมาณ AOM
(หุ้น)
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง
(%)
SAWANG 9,600 16.50 -2.50 (-13.16%)
SPG 7,600 34.00 -3.50 (-9.33%)
TSC 16,500 15.00 -1.30 (-7.98%)
TH 100,556,500 2.52 -0.18 (-6.67%)
TEAM 15,181,500 2.10 -0.14 (-6.25%)
SIS 3,243,500 5.35 -0.35 (-6.14%)
URBNPF 1,300 3.72 -0.24 (-6.06%)
CGD 634,090,100 1.80 -0.11 (-5.76%)
GSTEL <NP> 247,745,500 0.17 -0.01 (-5.56%)
SENA <XD> 2,662,600 3.12 -0.16 (-4.88%)
หมายเหตุ - ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น