* ข้อมูลล่าสุด : 04 พ.ค. 2559 13:04:48
สถานะ : Intermission
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,389.19 -8.68 14,735.44
SET50 880.69 -5.94 8,683.99
SET100 1,964.04 -13.23 10,739.81
SETHD 1,038.00 -11.16 5,020.33
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,490.48 -8.40
Mid Cap - FSTHM 2,033.94 -14.12
Small Cap - FSTHS 2,303.50 -3.97
All-Share - FSTHA 1,620.73 -9.28
Shariah - FSTSH 1,107.46 -9.55
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 03 พ.ค. 2559 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,532.81 3,255.18 -722.37
บัญชีบล. 3,857.60 3,792.39 65.21
ต่างประเทศ 9,880.60 9,441.69 438.90
ในประเทศ 17,608.60 17,390.34 218.26
มูลค่าการซื้อขายรวม 33,879.61 ล้านบาท