ข้อมูลล่าสุด : 29 ส.ค. 2557 21:00:55
 
 
สถานะ : Closed
 
 
 
 
    ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,561.63 +2.58 48,744.18
SET50 1,044.25 -0.15 23,678.06
SET100 2,313.24 +2.90 35,590.64
SETHD 1,226.73 -4.05 10,364.31
         
Large Cap - FSTHL 1,741.92 -1.44
Mid Cap - FSTHM 2,174.97 +11.55
Small Cap - FSTHS 2,464.73 +12.10
All-Share - FSTHA 1,846.00 +1.55
Shariah - FSTSH 1,282.98 +0.70
* ล่าช้า 15 นาที

ณ วันที่ 29 ส.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน 5,006.53 5,507.05 -500.52  
บัญชีบล. 3,211.84 3,721.71 -509.87  
ต่างประเทศ 10,100.35 10,129.13 -28.79  
ในประเทศ 30,425.46 29,386.30 1,039.17  
มูลค่าการซื้อขายรวม 48,744.18 ล้านบาท