ข้อมูลล่าสุด : 18 เม.ย. 2557 23:00:04
 
 
สถานะ : Closed
 
 
 
 
    ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,409.18 +0.40 25,137.06
SET50 957.17 -0.06 16,439.30
SET100 2,104.15 +0.17 19,905.49
SETHD 1,150.23 -1.69 6,980.15
         
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
* ล่าช้า 15 นาที

ณ วันที่ 18 เม.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน 3,033.46 2,842.74 190.71  
บัญชีบล. 2,901.28 3,164.34 -263.05  
ต่างประเทศ 4,212.04 2,941.42 1,270.62  
ในประเทศ 14,990.27 16,188.56 -1,198.28  
มูลค่าการซื้อขายรวม 25,137.06 ล้านบาท