* ข้อมูลล่าสุด : 03 ก.ค. 2558 23:00:01
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,489.59 -2.03 36,792.66
SET50 979.10 -1.09 20,251.16
SET100 2,175.92 -3.27 23,790.37
SETHD 1,158.10 -0.82 9,562.33
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 03 ก.ค. 2558 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,645.05 3,070.33 574.72
บัญชีบล. 3,266.80 4,073.37 -806.57
ต่างประเทศ 7,360.81 8,826.27 -1,465.46
ในประเทศ 22,520.00 20,822.69 1,697.31
มูลค่าการซื้อขายรวม 36,792.66 ล้านบาท