* ข้อมูลล่าสุด : 06 ธ.ค. 2559 19:11:48
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,516.48 +14.82 39,692.24
SET50 950.09 +9.88 22,899.75
SET100 2,142.41 +22.74 27,441.59
SETHD 1,114.57 +8.04 7,209.69
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,581.37 +13.99
Mid Cap - FSTHM 2,401.67 +28.65
Small Cap - FSTHS 2,494.79 +21.84
All-Share - FSTHA 1,768.71 +17.08
Shariah - FSTSH 1,228.03 +17.48
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 06 ธ.ค. 2559 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,435.39 4,234.61 200.78
บัญชีบล. 4,304.58 3,970.97 333.60
ต่างประเทศ 14,515.60 13,268.52 1,247.08
ในประเทศ 16,436.67 18,218.14 -1,781.47
มูลค่าการซื้อขายรวม 39,692.24 ล้านบาท