* ข้อมูลล่าสุด : 28 ส.ค. 2558 22:59:56
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,365.94 +7.91 45,077.27
SET50 893.77 +7.53 31,929.51
SET100 1,978.56 +14.28 35,273.09
SETHD 1,015.39 +10.34 17,732.40
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 28 ส.ค. 2558 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,685.76 3,757.80 3,927.96
บัญชีบล. 4,740.28 4,415.69 324.60
ต่างประเทศ 11,871.86 13,097.36 -1,225.49
ในประเทศ 20,779.36 23,806.43 -3,027.06
มูลค่าการซื้อขายรวม 45,077.27 ล้านบาท