* ข้อมูลล่าสุด : 23 ส.ค. 2559 21:58:52
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,540.06 +0.82 54,660.60
SET50 981.17 -1.36 32,958.82
SET100 2,198.66 -0.40 41,836.93
SETHD 1,175.80 -3.43 12,080.43
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,661.55 -4.90
Mid Cap - FSTHM 2,313.08 +11.50
Small Cap - FSTHS 2,530.47 +4.06
All-Share - FSTHA 1,813.73 -1.28
Shariah - FSTSH 1,223.18 -3.09
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 23 ส.ค. 2559 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,259.43 5,904.08 -644.65
บัญชีบล. 7,180.55 6,192.75 987.80
ต่างประเทศ 15,867.63 15,230.34 637.28
ในประเทศ 26,352.99 27,333.42 -980.43
มูลค่าการซื้อขายรวม 54,660.60 ล้านบาท