ข้อมูลล่าสุด : 01 ก.ย. 2557 21:58:54
 
 
สถานะ : Closed
 
 
 
 
    ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,565.35 +3.72 45,185.91
SET50 1,046.14 +1.89 19,350.12
SET100 2,318.24 +5.00 29,230.63
SETHD 1,230.12 +3.39 8,564.62
         
Large Cap - FSTHL 1,747.39 +5.47
Mid Cap - FSTHM 2,188.02 +13.05
Small Cap - FSTHS 2,492.31 +27.58
All-Share - FSTHA 1,853.82 +7.82
Shariah - FSTSH 1,279.81 -3.17
* ล่าช้า 15 นาที

ณ วันที่ 01 ก.ย. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน 4,705.32 3,872.20 833.12  
บัญชีบล. 3,435.22 3,532.00 -96.78  
ต่างประเทศ 7,500.72 5,995.64 1,505.08  
ในประเทศ 29,544.65 31,786.07 -2,241.42  
มูลค่าการซื้อขายรวม 45,185.91 ล้านบาท