* ข้อมูลล่าสุด : 05 ส.ค. 2558 15:23:59
สถานะ : Open(II)
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,439.23 +7.07 25,416.70
SET50 945.85 +4.49 13,541.26
SET100 2,096.62 +10.76 15,035.29
SETHD 1,094.48 +5.13 5,421.82
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,582.40 +4.25
Mid Cap - FSTHM 1,996.45 +4.60
Small Cap - FSTHS 2,487.76 +28.02
All-Share - FSTHA 1,692.30 +6.52
Shariah - FSTSH 1,199.22 +6.33
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 04 ส.ค. 2558 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,417.04 3,703.34 -286.30
บัญชีบล. 3,314.29 3,516.59 -202.29
ต่างประเทศ 8,052.82 9,110.57 -1,057.75
ในประเทศ 21,560.42 20,014.08 1,546.34
มูลค่าการซื้อขายรวม 36,344.58 ล้านบาท