* ข้อมูลล่าสุด : 25 พ.ค. 2558 14:12:56
สถานะ : Pre-Open2
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,516.52 -7.34 12,325.86
SET50 1,002.97 -4.71 5,833.47
SET100 2,225.93 -10.62 7,377.87
SETHD 1,195.18 -2.57 2,310.71
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,676.69 -6.05
Mid Cap - FSTHM 2,094.24 -15.46
Small Cap - FSTHS 2,587.10 -2.28
All-Share - FSTHA 1,786.15 -7.54
Shariah - FSTSH 1,276.40 -6.07
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 22 พ.ค. 2558 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,412.64 4,051.74 360.90
บัญชีบล. 3,403.07 4,122.82 -719.75
ต่างประเทศ 12,086.43 9,783.86 2,302.57
ในประเทศ 18,609.95 20,553.67 -1,943.72
มูลค่าการซื้อขายรวม 38,512.10 ล้านบาท