* ข้อมูลล่าสุด : 30 เม.ย. 2558 22:59:58
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,526.74 +4.27 46,573.00
SET50 1,006.10 +2.62 35,797.47
SET100 2,238.28 +6.30 39,702.68
SETHD 1,203.92 +8.43 25,711.47
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 30 เม.ย. 2558 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 17,872.61 2,179.36 15,693.24
บัญชีบล. 3,658.14 3,881.44 -223.30
ต่างประเทศ 11,058.37 12,919.53 -1,861.15
ในประเทศ 13,983.88 27,592.67 -13,608.79
มูลค่าการซื้อขายรวม 46,573.00 ล้านบาท