ข้อมูลล่าสุด : 30 ก.ค. 2557 21:58:48
 
 
สถานะ : Closed
 
 
 
 
    ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,518.79 -1.76 66,044.55
SET50 1,019.40 +0.87 34,323.01
SET100 2,253.07 +0.69 49,731.64
SETHD 1,214.20 -1.94 13,211.57
         
Large Cap - FSTHL 1,691.50 +2.89
Mid Cap - FSTHM 2,105.61 -8.73
Small Cap - FSTHS 2,364.15 -17.00
All-Share - FSTHA 1,790.10 -0.15
Shariah - FSTSH 1,261.95 -4.78
* ล่าช้า 15 นาที

ณ วันที่ 30 ก.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน 5,665.63 8,047.06 -2,381.42  
บัญชีบล. 6,159.93 6,020.80 139.12  
ต่างประเทศ 12,417.07 14,089.48 -1,672.41  
ในประเทศ 41,801.92 37,887.21 3,914.71  
มูลค่าการซื้อขายรวม 66,044.55 ล้านบาท