* ข้อมูลล่าสุด : 09 ต.ค. 2558 23:00:08
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,411.33 +19.18 54,491.60
SET50 921.20 +14.03 34,861.35
SET100 2,046.60 +31.51 40,508.75
SETHD 1,041.42 +18.50 18,189.78
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 09 ต.ค. 2558 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,911.91 6,635.29 276.62
บัญชีบล. 7,357.11 4,611.87 2,745.24
ต่างประเทศ 10,445.47 9,121.20 1,324.27
ในประเทศ 29,777.12 34,123.25 -4,346.13
มูลค่าการซื้อขายรวม 54,491.60 ล้านบาท