* ข้อมูลล่าสุด : 27 พ.ค. 2559 23:00:01
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,412.67 +11.03 39,434.18
SET50 903.13 +9.35 25,211.63
SET100 2,013.76 +19.00 30,446.89
SETHD 1,068.31 +8.71 10,999.86
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 27 พ.ค. 2559 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,790.40 3,513.55 276.85
บัญชีบล. 4,207.69 4,115.95 91.74
ต่างประเทศ 11,332.49 8,686.19 2,646.31
ในประเทศ 20,103.60 23,118.50 -3,014.89
มูลค่าการซื้อขายรวม 39,434.18 ล้านบาท