* ข้อมูลล่าสุด : 29 ก.ค. 2559 19:00:53
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,524.07 -0.51 64,860.66
SET50 964.44 -2.70 40,529.08
SET100 2,172.09 -4.64 48,003.86
SETHD 1,160.85 -2.78 11,711.92
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,629.34 -5.04
Mid Cap - FSTHM 2,342.81 +10.41
Small Cap - FSTHS 2,530.87 -4.07
All-Share - FSTHA 1,795.21 -1.94
Shariah - FSTSH 1,214.94 -4.19
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 29 ก.ค. 2559 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,269.63 6,677.81 -1,408.18
บัญชีบล. 7,653.96 8,012.16 -358.21
ต่างประเทศ 17,530.08 16,902.53 627.55
ในประเทศ 34,406.99 33,268.16 1,138.83
มูลค่าการซื้อขายรวม 64,860.66 ล้านบาท