* ข้อมูลล่าสุด : 18 ม.ค. 2560 23:00:05
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | sSET | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,560.83 -6.01 48,884.31
SET50 972.59 -4.23 25,188.76
SET100 2,199.26 -9.17 31,999.12
sSET 1,049.08 -8.89 6,297.50
SETHD 1,171.15 +0.77 9,547.15
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 18 ม.ค. 2560 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,264.80 5,158.65 1,106.14
บัญชีบล. 4,258.68 4,315.46 -56.78
ต่างประเทศ 10,553.94 13,729.19 -3,175.25
ในประเทศ 27,806.89 25,681.00 2,125.89
มูลค่าการซื้อขายรวม 48,884.31 ล้านบาท