* ข้อมูลล่าสุด : 28 ก.พ. 2560 21:58:52
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | sSET | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,559.56 +1.53 37,389.88
SET50 978.46 +2.40 19,888.72
SET100 2,207.93 +5.84 25,842.13
sSET 1,055.22 -3.52 2,991.41
SETHD 1,209.97 +7.28 7,195.43
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,654.48 +4.52
Mid Cap - FSTHM 2,432.18 +8.34
Small Cap - FSTHS 2,668.38 -9.60
All-Share - FSTHA 1,837.70 +4.64
Shariah - FSTSH 1,269.45 -3.53
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,727.84 3,546.62 1,181.22
บัญชีบล. 3,769.09 4,574.25 -805.16
ต่างประเทศ 12,456.42 13,561.25 -1,104.83
ในประเทศ 16,436.53 15,707.76 728.77
มูลค่าการซื้อขายรวม 37,389.88 ล้านบาท