* ข้อมูลล่าสุด : 24 พ.ย. 2558 23:00:03
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,384.92 -9.30 32,790.96
SET50 888.18 -7.11 19,098.27
SET100 1,980.66 -16.93 22,193.89
SETHD 1,010.36 -7.00 7,594.20
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 24 พ.ย. 2558 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,682.72 4,098.74 -416.02
บัญชีบล. 3,147.83 3,393.02 -245.20
ต่างประเทศ 6,829.45 7,029.80 -200.36
ในประเทศ 19,130.96 18,269.39 861.57
มูลค่าการซื้อขายรวม 32,790.96 ล้านบาท