ข้อมูลล่าสุด :
 
 
สถานะ :
 
 
 
 
    ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,520.81 - -
SET50 1,019.72 - -
SET100 2,251.39 - -
SETHD 1,222.99 - -
         
Large Cap - FSTHL - -
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
* ล่าช้า 15 นาที

ณ วันที่ 22 ก.ค. 2557
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน 5,700.44 7,767.30 -2,066.85  
บัญชีบล. 6,194.98 6,774.90 -579.92  
ต่างประเทศ 10,954.76 9,238.40 1,716.36  
ในประเทศ 45,722.54 44,792.13 930.40  
มูลค่าการซื้อขายรวม 68,572.72 ล้านบาท