* ข้อมูลล่าสุด : 30 มิ.ย. 2559 22:59:58
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,444.99 +2.33 59,825.37
SET50 910.56 +1.67 36,979.58
SET100 2,050.79 +4.55 46,195.58
SETHD 1,093.04 +0.23 15,138.02
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2559 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,164.36 7,767.28 -602.92
บัญชีบล. 5,454.95 4,985.10 469.85
ต่างประเทศ 20,033.36 13,160.79 6,872.57
ในประเทศ 27,172.70 33,912.21 -6,739.51
มูลค่าการซื้อขายรวม 59,825.37 ล้านบาท