* ข้อมูลล่าสุด :
สถานะ :
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,303.96 - -
SET50 821.52 - -
SET100 1,836.34 - -
SETHD 942.33 - -
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - -
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 09 ก.พ. 2559 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 1,916.94 3,225.60 -1,308.65
บัญชีบล. 3,682.25 2,814.82 867.43
ต่างประเทศ 4,286.63 6,829.27 -2,542.64
ในประเทศ 18,507.80 15,523.94 2,983.86
มูลค่าการซื้อขายรวม 28,393.62 ล้านบาท