* ข้อมูลล่าสุด : 25 ต.ค. 2559 23:00:00
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,506.47 +6.10 47,446.91
SET50 949.16 +2.15 24,858.57
SET100 2,136.91 +7.49 32,638.42
SETHD 1,140.36 +4.44 6,490.93
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 25 ต.ค. 2559 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,093.32 4,231.44 -138.13
บัญชีบล. 5,269.25 4,228.11 1,041.14
ต่างประเทศ 12,196.14 12,768.72 -572.58
ในประเทศ 25,888.20 26,218.64 -330.44
มูลค่าการซื้อขายรวม 47,446.91 ล้านบาท