* ข้อมูลล่าสุด : 26 ก.ย. 2559 19:12:57
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,490.14 -2.74 34,952.13
SET50 948.87 -2.86 20,428.34
SET100 2,123.37 -6.04 25,345.88
SETHD 1,149.21 -7.76 7,708.02
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,609.10 -7.41
Mid Cap - FSTHM 2,265.06 +2.38
Small Cap - FSTHS 2,409.65 +13.73
All-Share - FSTHA 1,759.63 -4.60
Shariah - FSTSH 1,181.95 -2.28
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 26 ก.ย. 2559 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,367.73 2,922.02 445.71
บัญชีบล. 4,420.89 5,351.67 -930.77
ต่างประเทศ 10,136.94 10,680.91 -543.97
ในประเทศ 17,026.56 15,997.53 1,029.03
มูลค่าการซื้อขายรวม 34,952.13 ล้านบาท