ตราสารหนี้จดทะเบียนใหม่  
     
 
เดือน     ปี     

ตราสารหนี้ วันออกตราสารหนี้ วันครบกำหนดไถ่ถอน ราคาหน้าตั๋วปัจจุบัน
(บาท/หน่วย)
มูลค่าการออก
(ล้านบาท)
มูลค่าคงค้าง
(ล้านบาท)
อายตราสารหนี้
(ปี)
อายุคงเหลือ
(ปี)
อัตราดอกเบี้ย
(%)
วันที่จ่ายดอกเบี้ย
/
การจ่ายเงินต้น
กระดานซื้อขาย วันขึ้นทะเบียน
MEA199A   25 ก.ย. 2557   25 ก.ย. 2562   1,000.00 
-
-
5.00     5.0110   3.25% 25/03, 25/09  AP   25 ก.ย. 2557 
EXAT179C   18 ก.ย. 2557   18 ก.ย. 2560   1,000.00   900   900  3.00     2.9918   2.83% 18/03, 18/09  AP   23 ก.ย. 2557 
SRT298A   29 ส.ค. 2557   29 ส.ค. 2572   1,000.00   4,700   4,700  15.01     14.9452   4% 28/02, 29/08  AP   03 ก.ย. 2557