สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 24 ก.ค. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 36,510 60,113
-23,603
6,551 10,783
-4,232
103,971 76,136
+27,835
147,032
- Index 10,627 9,935
+692
5,803 9,207
-3,404
27,895 25,183
+2,712
44,325
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 23,200 47,981
-24,781
701 1,446
-745
73,477 47,951
+25,526
97,378
- Precious Metal 2,653 2,197
+456
33 130
-97
2,512 2,871
-359
5,198
- Currency 30 -
+30
- - - 29 59
-30
59
- Energy - - - 14 -
+14
58 72
-14
72
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 10 9
+1
- - - 148 149
-1
158
- Index Call 10 5
+5
- - - 40 45
-5
50
- Index Put - 4
-4
- - - 108 104
+4
108
รวม   147,190
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ