สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 24 เม.ย. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 39,614 36,957
+2,657
2,343 1,755
+588
54,135 57,380
-3,245
96,092
- Energy 4 5
-1
2 18
-16
54 37
+17
60
- Metal 1,498 1,637
-139
296 632
-336
1,772 1,297
+475
3,566
- Currency 8 -
+8
1 -
+1
41 50
-9
50
- Interest Rate - - - - - - - - - -
- Index 2,222 2,443
-221
1,841 1,096
+745
3,589 4,113
-524
7,652
- Single Stock 35,882 32,872
+3,010
203 9
+194
48,679 51,883
-3,204
84,764
Options 4 -
+4
- - - 168 172
-4
172
- Index Call 4 -
+4
- - - 122 126
-4
126
- Index Put - - - - - - 46 46 - 46
รวม   96,264
- ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ