สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 18 ธ.ค. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 54,949 80,232
-25,283
33,614 28,443
+5,171
108,866 88,754
+20,112
197,429
- Index 38,214 32,963
+5,251
32,549 27,295
+5,254
47,836 58,341
-10,505
118,599
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 14,533 39,470
-24,937
765 1,048
-283
53,516 28,296
+25,220
68,814
- Precious Metal 2,202 2,714
-512
272 84
+188
2,149 1,825
+324
4,623
- Currency - 5,085
-5,085
- 5
-5
5,278 188
+5,090
5,278
- Energy - - - 28 11
+17
87 104
-17
115
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 199 135
+64
5 219
-214
844 694
+150
1,048
- Index Call 190 22
+168
2 214
-212
505 461
+44
697
- Index Put 9 113
-104
3 5
-2
339 233
+106
351
รวม   198,477
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ