สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 24 ต.ค. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 31,081 46,617
-15,536
11,088 10,626
+462
71,364 56,290
+15,074
113,533
- Index 15,542 12,995
+2,547
10,853 10,450
+403
29,106 32,056
-2,950
55,501
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 13,170 30,740
-17,570
167 6
+161
39,071 21,662
+17,409
52,408
- Precious Metal 2,188 2,882
-694
27 133
-106
2,820 2,020
+800
5,035
- Currency 181 -
+181
25 25 - 329 510
-181
535
- Energy - - - 16 12
+4
38 42
-4
54
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 109 66
+43
76 1
+75
130 248
-118
315
- Index Call 37 23
+14
- - - 90 104
-14
127
- Index Put 72 43
+29
76 1
+75
40 144
-104
188
รวม   113,848
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ