สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 28 ม.ค. 2558  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 81,158 73,328
+7,830
13,364 14,831
-1,467
103,754 110,117
-6,363
198,276
- SET50 Index 35,047 33,098
+1,949
10,882 14,106
-3,224
66,567 65,292
+1,275
112,496
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 43,413 38,079
+5,334
1,822 567
+1,255
34,703 41,292
-6,589
79,938
- Precious Metal 2,685 2,151
+534
650 149
+501
2,301 3,336
-1,035
5,636
- Currency 13 -
+13
2 -
+2
148 163
-15
163
- Energy - - - 8 9
-1
35 34
+1
43
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 291 162
+129
29 97
-68
403 464
-61
723
- SET50 Index Call 137 100
+37
23 59
-36
151 152
-1
311
- SET50 Index Put 154 62
+92
6 38
-32
252 312
-60
412
รวม   198,999
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ