สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 16 เม.ย. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 10,763 13,149
-2,386
2,688 3,394
-706
22,310 19,218
+3,092
35,761
- Energy 1 1 - 154 14
+140
115 255
-140
270
- Metal 2,503 2,596
-93
336 235
+101
2,618 2,626
-8
5,457
- Currency - 101
-101
- - - 484 383
+101
484
- Interest Rate - - - - - - - - - -
- Index 2,635 3,037
-402
2,197 2,933
-736
4,920 3,782
+1,138
9,752
- Single Stock 5,624 7,414
-1,790
1 212
-211
14,173 12,172
+2,001
19,798
Options 1 -
+1
- - - 218 219
-1
219
- Index Call 1 -
+1
- - - 101 102
-1
102
- Index Put - - - - - - 117 117 - 117
รวม   35,980
- ข้อมูล ณ เวลา 18:00 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ