สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 01 ก.ย. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 28,501 46,286
-17,785
6,809 7,273
-464
76,261 58,012
+18,249
111,571
- SET50 Index 12,552 11,171
+1,381
5,819 7,138
-1,319
27,012 27,074
-62
45,383
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 14,342 34,044
-19,702
968 20
+948
48,511 29,757
+18,754
63,821
- Precious Metal 1,602 1,071
+531
21 100
-79
620 1,072
-452
2,243
- Currency 5 -
+5
- - - 63 68
-5
68
- Energy - - - 1 15
-14
55 41
+14
56
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 89 186
-97
- 2
-2
485 386
+99
574
- SET50 Index Call - 161
-161
- 1
-1
284 122
+162
284
- SET50 Index Put 89 25
+64
- 1
-1
201 264
-63
290
รวม   112,145
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ