สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 19 ก.ย. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 75,034 86,536
-11,502
18,518 11,900
+6,618
119,180 114,296
+4,884
212,732
- Index 16,901 15,676
+1,225
18,158 11,722
+6,436
27,691 35,352
-7,661
62,750
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 52,031 66,171
-14,140
265 34
+231
87,321 73,412
+13,909
139,617
- Precious Metal 3,570 4,689
-1,119
89 39
+50
3,816 2,747
+1,069
7,475
- Currency 2,532 -
+2,532
6 -
+6
205 2,743
-2,538
2,743
- Energy - - - - 105
-105
147 42
+105
147
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 45 66
-21
3 3 - 286 265
+21
334
- Index Call 16 19
-3
- - - 64 61
+3
80
- Index Put 29 47
-18
3 3 - 222 204
+18
254
รวม   213,066
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ