สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 31 มี.ค. 2558  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 40,736 44,407
-3,671
14,107 9,619
+4,488
79,666 80,483
-817
134,509
- SET50 Index 13,243 11,918
+1,325
13,321 8,877
+4,444
38,352 44,121
-5,769
64,916
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 23,969 29,783
-5,814
693 139
+554
38,193 32,933
+5,260
62,855
- Precious Metal 2,703 2,621
+82
68 545
-477
2,576 2,181
+395
5,347
- Currency 821 56
+765
- - - 403 1,168
-765
1,224
- Energy - 29
-29
25 58
-33
142 80
+62
167
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 303 134
+169
629 1
+628
405 1,202
-797
1,337
- SET50 Index Call 176 12
+164
- - - 233 397
-164
409
- SET50 Index Put 127 122
+5
629 1
+628
172 805
-633
928
รวม   135,846
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ