สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 17 ต.ค. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 74,624 61,466
+13,158
18,641 15,126
+3,515
114,487 131,160
-16,673
207,752
- SET50 Index 25,830 24,160
+1,670
16,634 14,582
+2,052
63,387 67,109
-3,722
105,851
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 46,388 28,244
+18,144
1,924 67
+1,857
42,449 62,450
-20,001
90,761
- Precious Metal 2,376 3,642
-1,266
25 464
-439
2,887 1,182
+1,705
5,288
- Currency 30 5,420
-5,390
5 13
-8
5,703 305
+5,398
5,738
- Energy - - - 53 -
+53
61 114
-53
114
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 155 108
+47
306 4
+302
454 803
-349
915
- SET50 Index Call 113 48
+65
67 -
+67
254 386
-132
434
- SET50 Index Put 42 60
-18
239 4
+235
200 417
-217
481
รวม   208,667
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ