สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 05 มี.ค. 2558  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 220,791 95,894
+124,897
21,499 33,936
-12,437
133,748 246,208
-112,460
376,038
- SET50 Index 34,346 24,615
+9,731
20,272 33,111
-12,839
46,648 43,540
+3,108
101,266
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 184,306 68,576
+115,730
1,115 572
+543
84,408 200,681
-116,273
269,829
- Precious Metal 2,139 2,703
-564
92 245
-153
2,360 1,643
+717
4,591
- Currency - - - - - - 272 272 - 272
- Energy - - - 20 8
+12
60 72
-12
80
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 85 73
+12
76 7
+69
819 900
-81
980
- SET50 Index Call 25 10
+15
75 2
+73
322 410
-88
422
- SET50 Index Put 60 63
-3
1 5
-4
497 490
+7
558
รวม   377,018
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ