สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 30 ต.ค. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 33,476 69,281
-35,805
14,846 9,894
+4,952
94,783 63,930
+30,853
143,105
- SET50 Index 12,626 13,112
-486
14,504 8,537
+5,967
31,622 37,103
-5,481
58,752
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 15,787 49,542
-33,755
249 62
+187
54,222 20,654
+33,568
70,258
- Precious Metal 5,063 6,597
-1,534
70 1,293
-1,223
8,295 5,538
+2,757
13,428
- Currency - 30
-30
- 2
-2
603 571
+32
603
- Energy - - - 23 -
+23
41 64
-23
64
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 51 76
-25
110 -
+110
341 426
-85
502
- SET50 Index Call 12 39
-27
60 -
+60
197 230
-33
269
- SET50 Index Put 39 37
+2
50 -
+50
144 196
-52
233
รวม   143,607
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ