สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 27 ส.ค. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 46,664 50,701
-4,037
14,470 7,056
+7,414
88,325 91,702
-3,377
149,459
- SET50 Index 13,088 15,011
-1,923
13,512 6,690
+6,822
26,182 31,081
-4,899
52,782
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 31,116 28,144
+2,972
815 149
+666
54,955 58,593
-3,638
86,886
- Precious Metal 2,427 2,536
-109
127 202
-75
1,971 1,787
+184
4,525
- Currency 33 5,010
-4,977
10 -
+10
5,132 165
+4,967
5,175
- Energy - - - 6 15
-9
85 76
+9
91
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 44 32
+12
- - - 283 295
-12
327
- SET50 Index Call 4 26
-22
- - - 149 127
+22
153
- SET50 Index Put 40 6
+34
- - - 134 168
-34
174
รวม   149,786
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ