สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 31 ก.ค. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 99,377 83,579
+15,798
12,015 14,821
-2,806
159,150 172,142
-12,992
270,542
- Index 33,305 30,957
+2,348
11,104 13,624
-2,520
61,945 61,773
+172
106,354
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 62,308 49,246
+13,062
662 1,105
-443
94,525 107,144
-12,619
157,495
- Precious Metal 3,763 3,258
+505
225 43
+182
1,958 2,645
-687
5,946
- Currency 1 118
-117
8 5
+3
601 487
+114
610
- Energy - - - 16 44
-28
121 93
+28
137
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 76 15
+61
- - - 340 401
-61
416
- Index Call 26 7
+19
- - - 110 129
-19
136
- Index Put 50 8
+42
- - - 230 272
-42
280
รวม   270,958
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ