สรุปปริมาณซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
     
 
ข้อมูล ณ วันที่: 27 พ.ย. 2557  
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 43,585 65,773
-22,188
10,079 8,751
+1,328
94,805 73,945
+20,860
148,469
- Index 16,018 17,458
-1,440
8,342 7,987
+355
32,662 31,577
+1,085
57,022
- Sector Index - - - - - - - - - -
- Single Stock 24,464 43,033
-18,569
1,654 622
+1,032
56,932 39,395
+17,537
83,050
- Precious Metal 3,096 4,282
-1,186
74 89
-15
3,814 2,613
+1,201
6,984
- Currency - 1,000
-1,000
9 -
+9
1,277 286
+991
1,286
- Energy 7 -
+7
- 53
-53
120 74
+46
127
- Interest Rate - - - - - - - - - -
Options 199 277
-78
15 11
+4
994 920
+74
1,208
- Index Call 151 149
+2
13 7
+6
359 367
-8
523
- Index Put 48 128
-80
2 4
-2
635 553
+82
685
รวม   149,677
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ