* ข้อมูลล่าสุด : 18 ก.ค. 2561 21:58:50
สถานะ : Closed
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,635.85 +9.78 46,621.49
SET50 1,077.22 +9.13 36,018.57
SET100 2,385.79 +18.70 40,313.27
sSET 874.42 +2.42 731.63
SETHD 1,237.81 +14.26 16,364.34
SETCLMV 1,034.02 +5.10 12,154.57
SETTHSI 1,028.09 +6.37 27,205.12
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,816.70 +15.66
Mid Cap - FSTHM 2,253.30 +13.58
Small Cap - FSTHS 2,149.15 +6.16
All-Share - FSTHA 1,900.24 +14.58
Shariah - FSTSH 1,318.88 +14.44
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 18 ก.ค. 2561 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,054.01 3,483.38 2,570.63
บัญชีบล. 5,676.89 5,672.66 4.23
ต่างประเทศ 18,373.94 19,385.39 -1,011.45
ในประเทศ 16,516.65 18,080.06 -1,563.41
มูลค่าการซื้อขายรวม 46,621.49 ล้านบาท
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์