* ข้อมูลล่าสุด : 31 มี.ค. 2563 21:31:59
สถานะ : Closed
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,125.86 +38.04 56,906.16
SET50 756.91 +27.00 38,468.01
SET100 1,648.71 +58.92 44,009.36
sSET 434.78 +10.69 911.55
SETCLMV 679.01 +23.16 14,611.83
SETHD 770.50 +36.85 19,188.35
SETTHSI 688.74 +25.42 35,640.68
SETWB 729.85 +17.60 10,485.47
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,216.18 +45.95
Mid Cap - FSTHM 1,554.10 +59.93
Small Cap - FSTHS 1,116.14 +35.09
All-Share - FSTHA 1,265.68 +47.71
Shariah - FSTSH 887.44 +39.08
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 10,578.95 4,655.68 5,923.28
บัญชีบล. 3,813.72 4,180.45 -366.73
ต่างประเทศ 18,859.41 20,508.31 -1,648.90
ในประเทศ 23,654.08 27,561.72 -3,907.65
มูลค่าการซื้อขายรวม 56,906.16 ล้านบาท