* ข้อมูลล่าสุด : 18 มี.ค. 2562 21:58:45
สถานะ : Closed
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,617.57 -8.00 38,474.99
SET50 1,074.63 -5.38 25,775.12
SET100 2,367.28 -12.95 30,706.66
sSET 768.23 -5.83 823.28
SETHD 1,219.46 -2.91 10,257.52
SETCLMV 1,016.53 -7.23 8,508.19
SETTHSI 1,034.75 -4.18 22,608.59
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,820.26 -7.56
Mid Cap - FSTHM 2,209.53 -11.91
Small Cap - FSTHS 1,946.26 -16.32
All-Share - FSTHA 1,884.00 -8.77
Shariah - FSTSH 1,267.39 -6.02
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 18 มี.ค. 2562 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 3,220.57 3,043.24 177.33
บัญชีบล. 4,396.57 5,249.99 -853.43
ต่างประเทศ 18,608.74 19,625.19 -1,016.45
ในประเทศ 12,249.11 10,556.56 1,692.55
มูลค่าการซื้อขายรวม 38,474.99 ล้านบาท