* ข้อมูลล่าสุด : 15 พ.ย. 2561 13:56:47
สถานะ : Intermission
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,650.21 -2.09 18,999.02
SET50 1,093.65 -0.43 11,463.96
SET100 2,416.44 -2.23 14,908.22
sSET 826.53 -6.32 825.56
SETHD 1,238.47 +0.59 5,631.16
SETCLMV 1,042.60 -1.63 5,010.84
SETTHSI 1,045.43 +0.63 8,153.03
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,847.42 +1.29
Mid Cap - FSTHM 2,269.45 -2.15
Small Cap - FSTHS 2,087.60 -11.96
All-Share - FSTHA 1,923.09 -0.08
Shariah - FSTSH 1,303.01 +1.99
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 14 พ.ย. 2561 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,819.95 6,387.18 -567.23
บัญชีบล. 6,172.92 5,357.30 815.62
ต่างประเทศ 15,117.62 16,873.39 -1,755.78
ในประเทศ 17,786.57 16,279.18 1,507.39
มูลค่าการซื้อขายรวม 44,897.05 ล้านบาท