* ข้อมูลล่าสุด : 18 ม.ค. 2562 16:58:49
สถานะ : OffHour
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,583.77 +3.47 48,270.79
SET50 1,060.95 +3.03 37,215.41
SET100 2,323.69 +5.09 41,400.88
sSET 737.31 +0.36 620.51
SETHD 1,191.90 -0.14 16,434.70
SETCLMV 951.40 +6.57 8,846.88
SETTHSI 1,017.30 +2.32 31,807.62
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,791.33 +0.68
Mid Cap - FSTHM 2,142.16 -0.36
Small Cap - FSTHS 1,844.63 +1.17
All-Share - FSTHA 1,844.01 +0.48
Shariah - FSTSH 1,245.84 +13.74
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 17 ม.ค. 2562 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,377.86 4,743.22 634.64
บัญชีบล. 5,091.61 5,420.38 -328.77
ต่างประเทศ 17,293.15 16,765.42 527.72
ในประเทศ 14,081.74 14,915.33 -833.59
มูลค่าการซื้อขายรวม 41,844.35 ล้านบาท