* ข้อมูลล่าสุด : 28 ม.ค. 2564 20:04:50
สถานะ : Closed
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,468.51 -29.62 92,614.64
SET50 916.91 -19.85 52,093.08
SET100 2,061.99 -45.44 68,615.19
sSET 728.39 -11.44 6,931.52
SETCLMV 968.51 -18.47 31,117.57
SETHD 1,037.70 -23.07 22,610.24
SETTHSI 928.31 -21.20 52,096.31
SETWB 888.79 -13.00 15,046.65
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,453.69 -29.45
Mid Cap - FSTHM 2,260.19 -57.21
Small Cap - FSTHS 1,944.98 -29.51
All-Share - FSTHA 1,627.44 -34.92
Shariah - FSTSH 1,193.87 -24.62
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 28 ม.ค. 2564 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,744.53 8,061.53 -2,317.00
บัญชีบล. 9,648.00 12,452.02 -2,804.01
ต่างประเทศ 31,632.49 33,881.87 -2,249.38
ในประเทศ 45,589.62 38,219.22 7,370.40
มูลค่าการซื้อขายรวม 92,614.64 ล้านบาท