* ข้อมูลล่าสุด : 15 ก.ค. 2562 21:58:57
สถานะ : Closed
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,727.98 -3.61 53,418.43
SET50 1,142.60 -0.48 29,085.95
SET100 2,533.15 -2.36 36,823.51
sSET 821.67 -0.76 2,132.17
SETCLMV 1,102.05 -3.84 12,556.46
SETHD 1,259.10 +1.69 12,176.71
SETTHSI 1,095.75 +0.20 25,797.81
SETWB 1,055.80 -10.26 9,512.65
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,906.18 -1.65
Mid Cap - FSTHM 2,397.77 -13.88
Small Cap - FSTHS 2,104.18 -3.47
All-Share - FSTHA 1,993.03 -4.16
Shariah - FSTSH 1,310.35 -2.61
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 15 ก.ค. 2562 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,729.31 7,154.69 -2,425.38
บัญชีบล. 8,090.71 7,627.16 463.55
ต่างประเทศ 22,322.78 21,048.13 1,274.65
ในประเทศ 18,275.62 17,588.44 687.18
มูลค่าการซื้อขายรวม 53,418.43 ล้านบาท