* ข้อมูลล่าสุด : 21 เม.ย. 2561 00:29:57
สถานะ : Closed
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,801.28 +6.34 71,339.62
SET50 1,194.87 +6.22 55,251.00
SET100 2,640.07 +11.37 61,481.98
sSET 985.86 +3.80 1,155.02
SETHD 1,372.42 +7.90 28,564.95
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 20 เม.ย. 2561 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,377.39 6,506.76 870.64
บัญชีบล. 11,787.21 10,769.63 1,017.58
ต่างประเทศ 23,999.68 26,145.72 -2,146.04
ในประเทศ 28,175.34 27,917.51 257.83
มูลค่าการซื้อขายรวม 71,339.62 ล้านบาท