* ข้อมูลล่าสุด : 27 ก.ค. 2560 23:00:00
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | sSET | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,581.06 -2.11 36,529.36
SET50 1,007.08 -0.20 20,352.88
SET100 2,258.43 -1.40 26,258.07
sSET 1,019.46 -6.33 2,057.03
SETHD 1,187.55 -0.12 9,847.04
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 27 ก.ค. 2560 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 5,419.58 3,947.38 1,472.20
บัญชีบล. 3,759.60 3,847.77 -88.17
ต่างประเทศ 11,108.25 12,036.82 -928.57
ในประเทศ 16,241.93 16,697.39 -455.46
มูลค่าการซื้อขายรวม 36,529.36 ล้านบาท