* ข้อมูลล่าสุด : 22 ก.ย. 2561 00:30:14
สถานะ : Closed
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,756.12 +4.01 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 34,310.50
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL - N/A
Mid Cap - FSTHM - -
Small Cap - FSTHS - -
All-Share - FSTHA - -
Shariah - FSTSH - -
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 7,780.67 7,127.82 652.85
บัญชีบล. 10,695.57 8,657.57 2,038.01
ต่างประเทศ 31,145.52 31,742.53 -597.00
ในประเทศ 28,970.85 31,064.70 -2,093.85
มูลค่าการซื้อขายรวม 78,592.62 ล้านบาท