* ข้อมูลล่าสุด : 19 ก.พ. 2561 21:58:59
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | sSET | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,809.67 +3.78 50,625.94
SET50 1,174.97 +3.14 30,504.74
SET100 2,618.73 +5.96 37,493.00
sSET 1,063.20 +4.19 2,148.28
SETHD 1,316.73 +1.12 12,516.21
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,963.16 +7.07
Mid Cap - FSTHM 2,591.09 +0.96
Small Cap - FSTHS 2,608.38 -4.74
All-Share - FSTHA 2,097.97 +5.25
Shariah - FSTSH 1,397.32 +0.64
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 19 ก.พ. 2561 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6,969.10 4,316.55 2,652.55
บัญชีบล. 6,160.07 6,324.62 -164.55
ต่างประเทศ 13,778.71 15,229.66 -1,450.94
ในประเทศ 23,718.06 24,755.12 -1,037.06
มูลค่าการซื้อขายรวม 50,625.94 ล้านบาท