* ข้อมูลล่าสุด : 28 เม.ย. 2560 17:15:50
สถานะ : Closed
SET | SET50 | SET100 | sSET | SETHD
ล่าสุด เปลี่ยนแปลง มูลค่า
(ลบ.)
SET 1,566.32 -0.45 46,059.66
SET50 993.98 -1.21 26,923.99
SET100 2,237.96 -2.22 30,985.69
sSET 1,020.31 -0.92 1,330.33
SETHD 1,236.29 -1.53 9,216.64
* ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
FTSE SET Index Series **
Large Cap - FSTHL 1,678.31 -0.86
Mid Cap - FSTHM 2,394.19 -3.49
Small Cap - FSTHS 2,552.86 -2.11
All-Share - FSTHA 1,843.89 -1.40
Shariah - FSTSH 1,268.39 -2.54
** ล่าช้า 15 นาที
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 27 เม.ย. 2560 หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,306.72 2,973.19 1,333.53
บัญชีบล. 4,071.51 3,841.64 229.87
ต่างประเทศ 10,785.53 11,394.25 -608.72
ในประเทศ 14,135.16 15,089.84 -954.68
มูลค่าการซื้อขายรวม 33,298.91 ล้านบาท