การควบรวมกิจการ th - Product - Merger and Acquisition


 

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ให้ได้รับทราบถึงความสำคัญของการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M & A) อันเป็นธุรกรรมสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ และเป็นหนึ่งในมาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย

 

 

 

 

What's new

 

งานสัมมนา “เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับ M&A : บทบาทของกรรมการ”
วันพฤหัสบดี 3 ก.ย. 2558 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 9 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 

วีดีโอ 1

 

 

สัมนนา M&A : กลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจไทย 
วันจันทร์ที่ 26 พ.ค. 57 เวลา 12:30 – 16:00 น.  ณ หอประชุมศาสตรจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

วีดีโอ 1 วีดีโอ 2

 

 

เทปบันทึกงานสัมมนาโครงการ Financial Instruments for Directors : FID 3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ
 

วีดีโอ 1 วีดีโอ 2

 

M&A : Mergers and Acquisitions แนวทางเบื้องต้นการควบรวมกิจการบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ, มิถุนายน 2556  

แนวทางเบื้องต้นในการศึกษาขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเข้าควบรวมกิจการกับบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ พร้อมกรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียน