บริการ Co-location th - Products - Co-location

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์


 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการ Co-location สำหรับการติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรองรับการส่งคำสั่งซื้อขายและรับข้อมูลราคาทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า โดยมีการเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์เดียวกันกับระบบงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว

 

 

ผู้รับบริการ
บริการ Co-location ให้บริการสำหรับ บริษัทสมาชิก ผู้ให้บริการระบบซื้อขายกับบริษัทสมาชิก ผู้ให้บริการเครือข่าย และผู้ให้บริการข้อมูล

 

ระบบงานที่รองรับ


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบบสารสนเทศ
E-mail: SETAccess@set.or.th
โทรศัพท์ 02 009 9629-30