รายชื่อผู้ขายข้อมูลที่ได้รับอนุญาต th - Products - Info - Data Vendor

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

            ผู้ขายข้อมูลต่างประเทศ (Foreign Data Vendors)
            ผู้ขายข้อมูลในประเทศ (Local Data Vendors) 

 

ผู้ขายข้อมูลต่างประเทศ (Foreign Data Vendors)

No
Company
PRS Equity
PRS
OAQ
ODQ
PSIMS
IR
Website 
Real time
(Tick)
Real time (Loop)
PRS Equity
Delayed
TFEX
Real time
SET News Feed
1

ACTIV Financial Systems, Inc.
Tel: (81) 3 4589 2902
Fax: (81) 3 4589 2901
Email:  sales.asia@activfinancial.com
www.activfinancial.com

   
         
2
Aizawa Securities Co., Ltd
Tel: 8 133 272 3737
Fax: 8 133 272 3246
www.aizawa.co.jp
   
           
3
Bloomberg L.P.  
Tel: 662-098-7400
Fax: 662-098-7428
www.bloomberg.com 
   
     
4
Capco Reference Data Sevice
Tel: 408-522-9900
Fax: 408-522-9916
www.iverson.com
         
     
5

ChartNexus Software PTE LTD
Tel: (65) 64 911 453
Fax: (65) 64 239 522
www.chartnexus.com

         
     
6
Citibank, N.A. (USA)
Tel: 212-723-5683
Fax: 212-723-8885
www.citibank.com/us
   
           
7

Credit Suisse
Tel: 44(0)20 7888 8888
FAX: +44 (0)20 7888 1600
www.credit-suisse.com

     
         
8
Daiwa Capital Markets Europe Limited (London)
Tel: 44(0)20 7597 7493
Fax: 44(0)20 7597 8609
www.uk.daiwacm.com
   
           
9
Dow jones & Company Inc.
Tel: 020-7542-3025
Fax: 020-7542-5947
www.factiva.com
   
           
10
FACTSET Research Systems Inc
Tel: 203-810-1000
Fax: 203-810-1001
www.factset.com
   
 
   
11
Fidessa
Tel: 44(0) 20 7105 1000
Fax: 44(0) 20 7105 1001
www.fidessa.com
   
         
12
Financial Times Limited 
Tel: 44(0)207 775 6783
Fax: - 
www.ft.com
   
           
13
Instinet Pacific Services Limited 
Tel: 852-2585-0600
Fax: 852-2585-0688
www.instinet.com
               
14
Interactive data
Tel: 613-9249-2000
Fax: 613-9249-2099
www.interactivedata.com
   
         
15
Internet Securities (HK) Ltd
Tel: 852-2842-6969
Fax: 852-2842-7088
www.securities.com
         
     
16
Investment Technology Group, Inc
Tel: +1 212 588 4000
Fax: +1 212 444 6353
www.itg.com 
   
         
17
IRESS Data Pty Ltd
Tel: 61 3 9018 5800
Fax: 61 3 9018 5844
www.iress.com.au
               
18
Jiji Press,Ltd.
Tel: 81-3-6800-1111
Fax: 81-3-3543-2103
www.jiji.co.jp
   
           
19

KBC Financial Products UK Limited
Tel: 44-207-614-6287
Fax: 44-207-979-6287
www.fides.ch

   
           
20
Liquidnet Asia Limited
Tel: (852) 3798 6888
Fax: (852) 3798 6988
www.liquidnet.com
               
21
Markit Group Limited
Tel: 44(0) 207-890-5080
Fax: 44(0) 207-890-5001
www.markit.com
   
   
     
22
Morgan Stanley Asia Limited
Tel: 852 2848 5200
Fax: 852 3407 5648
www.morganstanley.com
   
         
23
Morningstar Real-Time Data Limited
Tel: 44 2031-941-332
Fax: 44 2072-563-802
www.tenfore.com
       
     
24

Neovest, Inc.
Tel: (1) 801 375 6850
Fax: (1) 801 373 2775
www.neovest.com

               
25
Northern Trust Corporation
Tel: 312-630-6000
Fax: 312-557-1846
www.ntrs.com
   
           
26
OCBC Securities Private Limited
Tel: 65-539-0721
Fax: 65-534-0929
www.ocbc.com
   
           
27

QuantHouse SAS
Contact : sales@quanthouse.com
www.quanthouse.com

               
28
Quick Corporation 
Tel: 81-3-6733-9033
Fax: 81-3-6733-0928
www.quick.co.jp
               
29

Rakuten Securities, Inc
Tel: 81-3-6717--1700
Fax: 81-3-6717-1670
www.rakuten-sec.co.jp

   
           
30
Rimes Technologies Corporation
Tel: 1-212-334-6866
Fax: 1-212-334-9614
www.rimes.com
         
     
31
SBI Securities Japan
Tel: 81-3-5562-7215
Fax: 81-3-5562-7211 
www.sbisec.co.jp
   
           
32
SIX-Financial-Information.com
Tel: 65-6338-3808
Fax: 65-6338-8380
www.telekurs.com.sg
   
 
     
33
SUNGARD FINANCIAL SYSTEMS
Tel: +65 6308 8000
Fax: -www.sungard.com/financialsystems
         
   
34

Thomson Reuters
Tel: 662-648-9600
Fax: 662-648-9700
www.reuters.com

   
   
35
Toyo Securities Co., LTD.
Tel: 813-5117-1410
Fax: 813-5117-1419
www.toyo-sec.co.jp
         
 
 
36
UBS AG Investment Bank, Hong Kong
Tel: 8 523 712 2298
Fax: -
www.ubs.com
               
37
vwd infromation solutions AG
Tel: 41 43 444 49 99
Fax: 41 43 444 49 55
www.vwdgroup.ch
   
           
38
youDevise Ltd
Tel: 44 20 7826 4309
Fax: 44 20 7826 4310
www.youdevise.com
   
           

 

 

ผู้ขายข้อมูลในประเทศ (Local Data Vendors)

No
Company
PRS Equity
PRS
OAQ
ODQ
PSIMS
IR
Website 
Real time
(Tick)
Real time (Loop)
PRS Equity
Delayed
TFEX
Real time
SET News Feed
1
Apricot Ion Co., Ltd.
Tel: 662-284-1192 
Fax: 662-284-1142
www.apricotion.com
 
         
 
2
Bisnews AFE (Thailand) Ltd.
Tel: 662-234-6234
Fax: -
www.bisnews.com
 
 
 
3
Business OnLine Public Co., Ltd. 
Tel: 662-657-3999
Fax: 662-657-3900
www.bol.co.th
             
 
4
Graphhoon
Tel: 090-990-9797
E-mail: support@graphhoon.com
www.graphhoon.com
             
 
5
Infoquest Limited
Tel: 662-253-5000
Fax: 662-253-5051
www.infoquest.co.th
       
       
6
Investor's Forum Co.,Ltd.
Tel: 662-166-3161-2  
Fax: 662-166-3160  
www.investorz.com
 
 
         
7
IRS Co., Ltd.
Tel: 662-252-5233,
662-252-5246
Fax: 662-651-4899
www.irs.co.th 
         
   
8
Jitta.com 
Tel: -
Fax: - 
www.jitta.com
         
     
9
Market Anyware Co., Ltd.
Tel: 086-390-5961
Fax: -
www.marketanyware.com
   
 
10
Mission Software (Thailand) Co.,Ltd.
Tel: 662-438-1668-70
Fax: 662-438-6265
www.missionsoftwarethailand.com
   
         
11
Next view (Thailand) Co., LTD.
Tel: 662-627-3360-2
Fax: 662-627-3363
www.thenextview.com
   
         
12
Online Asset Co., Ltd.
Tel: 662-267-3564
Fax: 662-267-3563
www.efinancethai.com
   
   
 
13
Richer Stock
Tel: 662-977-1229,
662-977-1279
Fax: 662-977-1298
www.richerstock.com 
         
     
14
Setscope
Tel: -
Fax: -
www.setscope.com
         
     
15
SI.com (Thailand) Co., Ltd
Tel: 662-679-5225
Fax: 662-679-5226
www.shareinvestorthailand.com
www.thailistedcompany.com
               
16
SiamChart
Tel: -
Fax: -
www.siamchart.com
         
     
17
SiamSquared Technologies (Thailand) Ltd. 
Tel: 02-641-5583
Fax: 02-266-6550 
www.siamsquared.com
         
     
18
Stock2morrow Co., Ltd. 
Tel: 662-632-0645
Fax: 662-632-0646 
www.stock2morrow.com
         
     
19
TBMA
Tel: 662-252-3336
Fax: 662-252-2763
www.thaibma.or.th
         
     
20
Thai Database & Information Co., Ltd.
Tel: 662 629-5445
Fax: 662 280-8086
-
         
     
21
ThaiQuest Limited
Tel: 02-651-4747
Fax: 02-651-4748
www.thaiquest.com
   
 
22
บริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด 
Tel: 0-2021-0777
www.toptrader.co.th
     
         
23
บริษัท เอ็กซ์ทรี จำกัด
Tel:
Fax:
http://bidschart.com/
           
 
24
รู้หุ้นดอทคอม
Tel: 082-365-9124 
Fax: - 
www.roohoon.com
         
     
25
สมายด์เทรดเดอร์ (บริษัท เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
Tel: 662-836-6999
Fax: 662-836-6999
www.smiletrader.com
               
26
หุ้นปันผล 
Tel: 083-715-1686
Fax: - 
www.panphol.com