บริการข้อมูลหลักทรัพย์ th - Products - Info - Details

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

บริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Information Services) เป็นแหล่งรวมข้อมูลราคาซื้อขายในอดีต (Historical) และข้อมูล ณ ขณะเวลาซื้อขาย (Real-time) ของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึง ข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึงข้อมูลข่าว งบการเงิน รายชื่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สิทธิประโยชน์การลงทุน ฯลฯ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำเสนอเพื่อให้บริการแก่บริษัทสมาชิก ผู้ขายข้อมูล สื่อหนังสือพิมพ์ สถาบันการศึกษา กองทุน องค์กรภาครัฐ และนักลงทุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อใช้ศึกษาประกอบการลงทุน

 

บริการ SET Information Services เป็นสินค้าและบริการที่พัฒนาและประมวลผลโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง ทันสมัย และง่ายต่อการใช้งาน พร้อมด้วยบริการในหลากหลายรูปแบบ ที่ท่านจะสามารถเลือกใช้งานให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะทำให้ท่านประหยัดต้นทุนและเวลาในการเก็บข้อมูลเอง

 

 

ปัจจุบันบริการ SET Information Services จะถูกแบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของการนำไปใช้ต่อดังนี้
 

  1. กลุ่มข้อมูลที่ต้องมีการพัฒนาข้อมูลต่อ (Datafeed)
  2. กลุ่มข้อมูลซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาระบบงานเพื่อใช้งานข้อมูลต่อ (Application) ซึ่งบริการนี้จะมีชื่อว่า “ SETSMART ” (SET Market Analysis and Reporting Tool)  
  3. Historical Data Service
  4. บริการ IR Website สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

 

 

 

 

   

*** ท่านสามารถค้นหารายละเอียดของบริการทั้งหมดโดยการคลิกไปที่ชื่อบริการแต่ละประเภท ***