รายชื่อผู้ค้าตราสารหนี้ในระบบ FIRSTs th - Product - List of FIRSTs Dealers

(Fixed Income & Related Securities Trading system) *

D2D: Dealer to Dealer (สำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ที่มี Primary Dealer license)

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25/09/2555

No.
Abbr.
Name
Tel.
1.
BAY
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 0-2296-2000 / 0-2296-4920-1
2.
BBL
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0-2230-2328 / 0-2230-1215-6
3.
BNPP
ธ. บีเอ็นพี จำกัด (มหาชน) 0-2636-1900
4.
CIMBT
ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 0-2638-8000 / 0-2626-7000 / 
0-2670-4610-4
5.
CIMBS
บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 0-2657-9000
6.
CITI
ธ. ซิตี้แบงค์ เอ็น. เอ 0-2788-2679 / 0-2232-2793
7.
DBBK
บ. ดอยซ์ แบงค์ เอ จี สาขากรุงเทพ 0-2651-5000 / 0-2646-5346
8.
DBSV
บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 0-2657-7122
9.
GSB
ธ. ออมสิน 0-2299-8260-1
10.
HSBC
ธ. ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ แบงคกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 0-2614-4000 / 0-2614-4895
11.
JPMCB
ธ. เจพีมอร์แกน เชส สขากรุงเทพฯ 0-2684-2000 / 0-2684-2240
12.
KBANK
ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 0-2222-0000 / 0-2470-3045
13.
MBKET
บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2658-6300 Ext.5100
14.
KGI
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-658-8946, 02-658-8950, 
02-658-8888
15.
KK
ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 0-2256-9122
16.
KTB
ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 0-2208-4801 / 0-2208-3056-7
17.
RBS
ธ. เดอะรอยัลแบงค์อ๊อฟสกอตแลนด์ 0-2679-5900 / 0-2659-3560
18.
TBANK
ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2655-9000 / 0-2217-8158
19.
TNS
บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน) 0-2655-9000 / 0-2217-8636
20.
SCB
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 0-2544-3921-9 / 0-2544-5876
21.
SCBT
ธ. สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 0-2724-4000 / 0-2724-8830
22.
TISCO
ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) 0-2633-6000 / 0-2633-6586-7
23.
TMB
ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 0-2299-1011-12 / 0-2230-5136
24.
TRINITY
บล. ทรีนิตี้ จำกัด 0-2670-9157
25.
UOBT
ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 0-2287-2211-3 / 0-2213-2601-3
26.
ZMICO
บล. ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) 0-2695-5956-7
27.
ASP
บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) 0-2680-4064
28.
BLS
บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 0-2231-3777 Ext.1005

 

* FIRSTs: เปิดตัวครั้งแรก 1 มีนาคม 2549 ถือเป็นหนึ่งในการพัฒนาระบบซื้อขายตราสารหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการซื้อขายตราสารหนี้ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น และตอบสนองผู้ใช้ระบบ อันได้แก่ ผู้ค้าตราสารหนี้ นักลงทุนสถาบัน และนายหน้าค้า/จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน 

ระบบ FIRSTs ออกแบบให้เป็นระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมการให้บริการ เช่น การส่งคำสั่งซื้อขาย (Bid & Ask) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) ศูนย์กลางข้อมูลราคาซื้อขาย (Central Trading Information) เครื่องมือวิเคราะห์ตราสารหนี้ (Analytical Tools)