Dividend Universe th - SET Research - Database - Dividend Universe
 
 

Dividend Universe คืออะไร

 

Dividend Universe เป็นส่วนหนึ่งของการการศึกษาของฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุนระยะยาวให้แก่นักลงทุน ในสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำซึ่งจะคัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไ อ ที่มีความเหมาะสมในการลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหุ้นปันผล (Dividend Universe)

 

 

โดยช่วงเวลาในการศึกษา กำหนดเป็น 3 ช่วงข้อมูล คือ

 

  • ชุดข้อมูล 3 ปี - พิจารณาบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง ตลอดช่วง 3 ปีล่าสุด
  • ชุดข้อมูล 5 ปี - พิจารณาบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง ตลอดช่วง 5 ปีล่าสุด
  • ชุดข้อมูล 7 ปี - พิจารณาบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง ตลอดช่วง 7 ปีล่าสุด

 

เกณฑ์การปรับปรุงข้อมูล

 

       ฝ่ายวิจัยจะทำการปรับปรุงข้อมูลปีละครั้ง

 

 

ผลการคัดเลือกหุ้นปันผล

 

ปี
Download

2560

Presentation
รายชื่อ Dividend Universe ปี 2560

2559

รายชื่อ Dividend Universe ปี 2559

 

 

 

งานศึกษาที่เกี่ยวกับหุ้นปันผล

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย
Download

SET Note Volume 10/2558
เปิดรายชื่อหุ้นปันผล (Dividend Universe)

เผยแพร่: สิงหาคม 2558

คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์
ฝ่ายวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Report

SET Note Volume 4/2557
ปรับพอร์ตหุ้น ต้อนรับเทศกาลจ่ายเงินปันผล ปี 2557

เผยแพร่: เมษายน 2557

คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์
ฝ่ายวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Report

เอกสารงานวิจัยฉบับที่ 1/2555
หุ้นปันผล: ขุมทรัพย์ของการลงทุน

เผยแพร่: พฤษภาคม 2555

คุณพัดชา จุนอนันตธรรม
คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์
สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Full Text Links

Presentation

Research Note Volume 2/2554
หุ้นปันผล ทางเลือกการลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

เผยแพร่: กุมภาพันธ์ 2554

คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์
ฝ่ายวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Report

 

Disclaimers: รายงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ ไม่ได้สะท้อนความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายงานนี้จัดทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่านเท่านั้น