Dividend Universe th - SET Research - Database - Dividend Universe
 
 

Dividend Universe คืออะไร

 

Dividend Universe เป็นส่วนหนึ่งของการการศึกษาของฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอทางเลือกในการลงทุนระยะยาวให้แก่นักลงทุน ในสภาวะดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำซึ่งจะคัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไ อ ที่มีความเหมาะสมในการลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหุ้นปันผล (Dividend Universe)

 

 

โดยช่วงเวลาในการศึกษา กำหนดเป็น 3 ช่วงข้อมูล คือ

 

  • ชุดข้อมูล 3 ปี - พิจารณาบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง ตลอดช่วง 3 ปีล่าสุด
  • ชุดข้อมูล 5 ปี - พิจารณาบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง ตลอดช่วง 5 ปีล่าสุด
  • ชุดข้อมูล 7 ปี - พิจารณาบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง ตลอดช่วง 7 ปีล่าสุด

 

เกณฑ์การปรับปรุงข้อมูล

 

       ฝ่ายวิจัยจะทำการปรับปรุงข้อมูลปีละครั้ง

 

 

ผลการคัดเลือกหุ้นปันผล

 

ปี
Download

2561

Presentation
รายชื่อ Dividend Universe ปี 2561

2560

Presentation
รายชื่อ Dividend Universe ปี 2560

2559

รายชื่อ Dividend Universe ปี 2559

 

 

 

งานศึกษาที่เกี่ยวกับหุ้นปันผล

 

หัวข้องานวิจัย
ผู้วิจัย
Download

SET Note 4/2561
เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุนหุ้นปันผล

คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์
ฝ่ายวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Report

SET Note Volume 10/2558
เปิดรายชื่อหุ้นปันผล (Dividend Universe)

เผยแพร่: สิงหาคม 2558

คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์
ฝ่ายวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Report

SET Note Volume 4/2557
ปรับพอร์ตหุ้น ต้อนรับเทศกาลจ่ายเงินปันผล ปี 2557

เผยแพร่: เมษายน 2557

คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์
ฝ่ายวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Report

เอกสารงานวิจัยฉบับที่ 1/2555
หุ้นปันผล: ขุมทรัพย์ของการลงทุน

เผยแพร่: พฤษภาคม 2555

คุณพัดชา จุนอนันตธรรม
คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์
สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Full Text Links

Presentation

Research Note Volume 2/2554
หุ้นปันผล ทางเลือกการลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

เผยแพร่: กุมภาพันธ์ 2554

คุณสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์
ฝ่ายวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Report

 

Disclaimers: รายงานนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ ไม่ได้สะท้อนความเห็นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายงานนี้จัดทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ โดยรายงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวคิดแก่ผู้อ่านเท่านั้น