SETSMART th - SET Research - Database - SETSMART
 
 

ฐานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์

 

 

 

 

รายละเอียดของฐานข้อมูล

 

SETSMART on Internet (สำหรับนักลงทุนทั่วไป)


เป็นบริการระบบข้อมูลตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงผลข้อมูลราคาซื้อขายหลักทรัพย์และดัชนีย้อนหลัง ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนไว้ในบริการเดียวซึ่งผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้เองอย่างง่ายดาย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันกับนักวิเคราะห์มืออาชีพ

 

จุดเด่นการใช้งาน

 

 • ครบถ้วน
  ด้วยข้อมูลปัจจัยพื้นฐานในการลงทุนทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ย้อนหลัง ที่มากถึง 3 หรือ 5 ปี
 • สะดวก
  ด้วยข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษที่สามารถโอนถ่าย ข้อมูลผ่านโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลได้ทันที
 • ง่าย
  เพราะสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบในหน้าเว็บไซต์ www.setsmart.com

 

ค่าบริการ

 

 • SETSMART แบบดูข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ราคา 390 บาท
 • SETSMART แบบดูข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ราคา 590 บาท

 

วิธีการใช้งาน

 

 • เข้าเว็บไซต์ www.setsmart.com เพื่อ login เข้าสู่ระบบโดยการใส่รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ได้จาก SETSMART
 • สามารถเข้าใช้งานในระบบ ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
รหัสผู้ใช้มีอายุการใช้งานนาน 3 เดือน นับจากวันที่ login ครั้งแรก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สนใจซื้อ SETSMART ได้ที่

 


 

 

SETSMART @ SET IC


ศูนย์เรียนรู้การลงทุน หรือ SET Investment Center(SET IC) เปิดให้บริการข้อมูลและความรู้ด้านการลงทุน ที่ครบวงจรแก่ประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาค พรั่งพร้อมด้วยสื่อความรู้และหลากหลายช่องทางการเรียนรู้ที่คุณ เข้าถึงได้ กับ SET IC ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา สุราษฎรธานี และอุบลราชธานี

 

 • ฟรี …ค้นหาข้อมูลบริษัทจดทะเบียนผ่าน SET SMART 
 • ฟรี …ดูกราฟเทคนิคผ่านโปรแกรม ASPEN 
 • พิเศษ...พบกับกูรูด้านการลงทุนกับสัมมนาตลอดปี

 

SET IC
สถานที่ตั้ง

ชลบุรี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชั้น 1

ขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 1

อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 1

เชียงใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 1

พิษณุโลก

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1

สุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ชั้น 1

สงขลา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 2

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SET IC (www.set.or.th/setic)

 

 

 

การขออนุเคราะห์ข้อมูล

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยเกี่ยวกับตลาดทุนที่มีคุณภาพอย่างกว้างขวาง ซึ่งนอกจากจะมีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยในระดับอุดมสึกษาแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ยังมีการให้ทุนในรูปแบบของการสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทำวิจัยอีกด้วย

 

ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยด้านตลาดทุน สามารถเสนอร่างรายงานวิจัยเพื่อขออนุเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 1. ทำหนังสือออกจากคณะที่นิสิตหรือนักศึกษาสังกัด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขออนุมัติในการใช้ข้อมูล พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ
 3. แนบร่างรายงานการวิจัย (Research Proposal) เพื่อพิจารณา
 4. นำส่งข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 มาที่
            เรียน หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
            เรื่อง ขออนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำงานวิจัย
 5. ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยฝ่ายวิจัย จะใช้เวลาในการพิจารณาและตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์

 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ResearchDepartment@set.or.th

 

หมายเหตุ:

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลด้วยอัตรา ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

2. การให้การอนุเคราะห์ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเป็นลักษณะการให้การสนับสนุนทั้งจำนวน หรือ คิดอัตราค่าบริการข้อมูลในราคาปกติ